Rensning av avlopp

Den 7-15 oktober kommer Interspol hit för att utföra rensning av köks- och badrumsavlopp.

Det är viktigt att de kommer in i våra lägenheter för att utföra arbetet. De kommer att avisera på respektive lägenhet minst tre arbetsdagar i förväg och kommer då också ge mer information om hur det går till och hur man går tillväga om ni inte kan vara hemma.

Publicerat i Hem

Svar på fråga om utrangeringar

På årsstämman ställdes en fråga om vad som kostnadsmässigt hade utrangerats under 2018. Svaret är gamla investeringskostnader för taken som skrivits bort i bokföringen då vi fått nya tak och kostnaderna för dessa nu finns med som en investering. Detta avser not 6 i årsredovisningen.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Hem

Ej märkta saker kommer att forslas bort under städdagen 5:e maj!

Våren är snart här och det är åter dags att samlas för att göra
fint i vårt bostadsområde.

Söndagen den 5 maj samlas vi kl. 10.00 utanför tvättstugan.

Fokus i år blir att rensa och städa de allmänna utrymmena
såsom i källarkorridorer och cykelrum. I övrigt behöver vi
även bära ut utemöbler och kratta bort löv.


För att du som boende inte ska riskera att bli av med värdefulla
ägodelar ber vi dig att:

  • Placera cyklar, barnvagnar och pulkor på avsedda platser samt
    märka upp dem med namn och datum. Märk även cyklar som
    står i cykelställ utomhus.
  • Placera alla andra ägodelar i ditt privata förråd.

Saker som står i källargångar eller på andra ej avsedda platser
kommer att tas i beslag av styrelsen. Detta gäller även cyklar,
barnvagnar och pulkor som ej är uppmärkta, även om de står på
avsedd plats.
De beslagtagna sakerna kommer att slängas direkt, förutom cyklar
som förvaras 3 månader innan de forslas bort den 5 augusti.

Efteråt bjuds det på grillad korv, dricka och kaffe. Vi tar gärna
emot hembakade kakor av olika slag till efterrätt, vilket
brukar uppskattas mycket.

VÄLKOMNA önskar styrelsen

Publicerat i Hem

Information till boende i brf Skuruberg

Takrenoveringen snart klar
Snart är takrenoveringen klar. I slutet av januari ska takarbetena vara avslutade och i mitten av februari ska ställningar och material vara bortforslat. Nu har vi tak som ska hålla i många år. Tack för att ni varit så tålmodiga och stått ut med alla olägenheter som arbetet inneburit!

Avgifter och hyror höjs
Föreningen har lånat upp medel för att klara av takrenoveringen. Trots låga räntor räcker inte intäkterna framöver till de löpande kostnaderna. Styrelsen har därför beslutat att höja avgifterna från den 1 april med 2 %. Samtidigt höjs hyran för parkeringsplatserna med 100 kr till 350 kr/månad. Avier med de nya beloppen kommer via HSB.

Träden sköts om
Styrelsen har anlitat en expert på trädskötsel som har gjort en plan för hur vi ska sköta våra träd. Som ni säkert har sett har vi redan i år ansat flera träd och tagit bort några som bedömdes olämpliga att ha kvar. Planen innebär att vi regelbundet vidtar de åtgärder som behövs för att träden ska utvecklas bra och inte komma för nära husfasaderna.

Inspektion av brandsäkerheten görs
Styrelsen ansvarar för att återkommande göra en inspektion av brandsäkerheten i fastigheterna. Detta görs nu och vi vill påminna om att det på grund av brandsäkerhet inte får stå någonting i trapphusen utanför lägenhetsdörrarna. Om ni har det, var snälla och ta undan omgående.

Välkomna med motioner till stämman
Stämman nästa år blir den 3 maj. Alla är välkomna att lämna motioner senast den 28 februari i styrelserummets brevlåda, Fasanvägen 31A.

Julklappar är kul men inte skräpet
Vi ber er att trycka ihop och noga sortera allt skräp från julfirandet. Överfulla tunnor och fel sorterat skräp gillar bara råttorna.

Julgranar barrar
När ni njutit klart av julgranen kan ni slänga den på de platser som Nacka kommun anvisar. Se info på anslagstavlan. Fungerar det inte få ni slänga den nedanför soptunnorna mellan Fasanvägen 30-32.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

Publicerat i Hem