Nya sophanteringssystemet

Arbetet med att gräva ner våra sopkärl kommer starta måndagen den 17 Augusti. Lite tidigare än planerat, vilket är mycket bra. Det kommer därför bli lite rörigt med sopkärlen några veckor framöver. Vi ber om överseende med detta. Komposten som fortfarande är aktiv vid Fasanvägen 30-32 kommer flyttas till Fasanvägen 29-31 och kommer då också att stängas. Fram tills att de nya sopkärlen är på plats kommer vi därför inte kunna slänga matavfall separat.

Publicerat i Hem

Extrainformation och förtydligande kring ej godkända brevinkast.

Ni som ej har ett godkänt brevinkast har fått ett personligt informationsbrev. Om ni inte fått ett infobrev kan ni bortse från denna information.

PostNord kommer gärna ut på plats och träffas för att se över lämpliga lösningsförslag. Kontakta styrelsen så vidarebefordrar vi kontaktuppgifter.

Brevinkasten ska vara minst 23 cm breda och 3 cm höga och placerade på mellan 60-125 cm från golvet. Detta finns även att läsa på PostNords hemsida postnord.se

Publicerat i Hem

Styrelsemöte Mars 2020

Sophantering

Styrelsen har antagit en mindre omfattande offert från SanSac gällande åtgärder för ny sophantering. För att få ner kostnaderna så mycket som möjligt valdes en lösning där behållare för tidningar och kartonger inte kommer att ingå. Sortering av tidningar och kartonger finns för medlemmarna vid Skuru skola.

Skyddsrummen

Renoveringsarbetet är i slutfasen.

Brandskyddsarbete

Alla rökluckor är nu besiktigade och fungerar bra.

Balkongrenovering

Ärendet bordlades.

ComHem

Digitaliseringen av ComHems utbud skjuts upp till september.

Vårstädning

Vårstädningen kommer att ske som planerat den 26/4, trots situationen med Corona.

Publicerat i Hem

Information om årsstämman 2020

Hej!

Nu är det snart dags för årsstämma. Den 27 april 2020 i Saltängens skolas matsal kl 19.00. På grund av läget med coronaviruset vill uppmanar vi alla som inte kan eller bör delta vid mötet att utnyttja sin möjlighet att lämna fullmakt till ombud. Här under finns dokument bifogade som man kan skriva ut och fylla i och sedan ta med sig på stämman.

Här finns även bifogat kallelse, årsredovisning, valberedningens förslag och den motion som tas upp på årets årsstämma. För att minska riskerna för smittspridning bjuder vi inte på någon förtäring vid mötet.

Hälsningar,

Styrelsen

Publicerat i Hem

Information till boende i Brf Skuruberg

Datum för årsstämman ligger fast

Ordinarie årsstämma ska hållas den 27 april 2020 i Saltängens skolas matsal kl 19.00. Styrelsen har övervägt att flytta fram mötet med anledning av spridningen av covid-19, men står fast vid datumet. Det har under senaste åren varit mellan 20-25 medlemmar närvarande vid stämman. Vår bedömning är att antalet deltagare blir ungefär detsamma i år. Möteslokalen är stor och deltagarna kan med lätthet hålla rekommenderat avstånd från varandra. Medlemmar ombeds att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla som inte kan eller bör delta vid mötet kan utnyttja sin möjlighet att lämna fullmakt till ombud.  För att minska riskerna för smittspridning bjuder vi inte på någon förtäring vid mötet. Kommer det nya rekommendationer från myndigheterna kan styrelsen ompröva beslutet.

Beslut är taget om nytt sophanteringssystem 

Som framgått av tidigare information kommer föreningen byta sophanteringssystem.

Motiven för bytet är att

  •  sopbilarna inte får/ska backa upp på gårdarna
  •  sopsortering är en viktig miljöåtgärd
  •  vi minskar risken för råttor
  •  sophämtningen blir dessutom billigare

Beslutet innebär att en station kommer att finnas vid Fasanvägen 34, för de boende på Fasanvägen 29, 31 och 34. En station kommer finnas mellan Fasanvägen 30-32 för de boende på Fasanvägen 27, 30 och 32. 

Stationerna kommer innehålla utrymme för matavfall och hushållsavfall. Vid återvinningsstationen på Tranvägen kan man bland annat lämna tidningar och papper. Då boende har nära till den stationen har styrelsen beslutat att avstå från att samla in tidningar och papper på Fasanvägen. Investeringskostnaden blir betydligt lägre och den årliga kostnaden för tömning minskar också. Byte av system är planerat att genomföras i maj-juni. Ytterligare information kommer inför bytet.

TV-utbudet blir digitalt

ComHem har meddelat nytt datum då TV-utbudet blir helt digitalt i våra fastigheter. Det kommer ske den 8 september.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Publicerat i Hem

Rensning av avlopp

Den 7-15 oktober kommer Interspol hit för att utföra rensning av köks- och badrumsavlopp.

Det är viktigt att de kommer in i våra lägenheter för att utföra arbetet. De kommer att avisera på respektive lägenhet minst tre arbetsdagar i förväg och kommer då också ge mer information om hur det går till och hur man går tillväga om ni inte kan vara hemma.

Publicerat i Hem

Svar på fråga om utrangeringar

På årsstämman ställdes en fråga om vad som kostnadsmässigt hade utrangerats under 2018. Svaret är gamla investeringskostnader för taken som skrivits bort i bokföringen då vi fått nya tak och kostnaderna för dessa nu finns med som en investering. Detta avser not 6 i årsredovisningen.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Hem