Planerad avgiftshöjning

Med anledning av takreparationerna planerar styrelsen en höjning av månadsavgiften under nästa år. Höjningen planeras att bli ca 2 % och införas fr.o.m. tredje kvartalet 2017.