Sammanfattningar från styrelsemöten

Som vi har informerat om i alla hus så kommer vi hädanefter att skriva korta sammanfattningar från varje styrelsemöte. Ni hittar dem under sidan ”Sammanfattningar från styrelsemöten” här ovanför!

Hälsningar
Styrelsen