Styrelsen

Ordförande: Mona Boström
Vice ordförande: Dag Gustavsson
Sekreterare: Kerstin Linderstam
Kassör: Magnus Ramstedt
Ledamot: Max Brandhorst-Satzkorn
Ledamot: Åsa Nygren

Lämna ett svar