Styrelsen

Ordförande: Mona Boström
Vice ordförande: Henrik Strömsöe
Sekreterare: Nathalie Borsch
Kassör: Max Brandhorst-Satzkorn
Ledamot: Dag Gustafsson
Ledamot: Johanna Hedström

Kommentera