Information till boende i brf Skuruberg

Takrenoveringen snart klar
Snart är takrenoveringen klar. I slutet av januari ska takarbetena vara avslutade och i mitten av februari ska ställningar och material vara bortforslat. Nu har vi tak som ska hålla i många år. Tack för att ni varit så tålmodiga och stått ut med alla olägenheter som arbetet inneburit!

Avgifter och hyror höjs
Föreningen har lånat upp medel för att klara av takrenoveringen. Trots låga räntor räcker inte intäkterna framöver till de löpande kostnaderna. Styrelsen har därför beslutat att höja avgifterna från den 1 april med 2 %. Samtidigt höjs hyran för parkeringsplatserna med 100 kr till 350 kr/månad. Avier med de nya beloppen kommer via HSB.

Träden sköts om
Styrelsen har anlitat en expert på trädskötsel som har gjort en plan för hur vi ska sköta våra träd. Som ni säkert har sett har vi redan i år ansat flera träd och tagit bort några som bedömdes olämpliga att ha kvar. Planen innebär att vi regelbundet vidtar de åtgärder som behövs för att träden ska utvecklas bra och inte komma för nära husfasaderna.

Inspektion av brandsäkerheten görs
Styrelsen ansvarar för att återkommande göra en inspektion av brandsäkerheten i fastigheterna. Detta görs nu och vi vill påminna om att det på grund av brandsäkerhet inte får stå någonting i trapphusen utanför lägenhetsdörrarna. Om ni har det, var snälla och ta undan omgående.

Välkomna med motioner till stämman
Stämman nästa år blir den 3 maj. Alla är välkomna att lämna motioner senast den 28 februari i styrelserummets brevlåda, Fasanvägen 31A.

Julklappar är kul men inte skräpet
Vi ber er att trycka ihop och noga sortera allt skräp från julfirandet. Överfulla tunnor och fel sorterat skräp gillar bara råttorna.

Julgranar barrar
När ni njutit klart av julgranen kan ni slänga den på de platser som Nacka kommun anvisar. Se info på anslagstavlan. Fungerar det inte få ni slänga den nedanför soptunnorna mellan Fasanvägen 30-32.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen

Publicerat i Hem

Förslag till stadgeändringar

Med anledning av lagändringar kommer föreningen att behöva ta ställning till några ändringar i stadgarna. Stadgeändringar kräver beslut vid två stämmor och frågan kommer att behandlas första gången vid kommande ordinarie årsstämma, 23 maj.

Nedan hittar du styrelsens förslag till stadgeändringar inskrivna med röd text i stadgarna.

20170303 HSB Skuruberg forslag Norm alstadgar 2011 med ändringar 2017-18

Publicerat i Hem

Vårstädning söndag 23 april

Åter dags att samlas för att göra fint i vårt bostadsområde. Söndagen den 23 april samlas vi kl. 10.00 utanför tvättstugan.

Det som bland annat behöver göras är att bära ut utemöbler, kratta bort löv och måla staketen vid soptunnorna.

Efteråt bjuds det på korvgrillning. Vi tar gärna emot hembakade kakor av olika slag till efterrätt, vilket brukar uppskattas mycket.

Välkomna! Önskar styrelsen

Publicerat i Hem

Intresserad av styrelsearbete?

Den 23 maj är det årsstämma i föreningen och då kommer en ny styrelse att väljas. Genom att engagera dig i styrelsen har du möjlighet att påverka de beslut som tas och bidra till att vår förening förvaltas på ett bra sätt.

Ylva Wiman i F31 och Sofia Cele i F32 utgör årets valberedning och de tar gärna emot intresseanmälningar.

Publicerat i Hem