Förslag till stadgeändringar

Med anledning av lagändringar kommer föreningen att behöva ta ställning till några ändringar i stadgarna. Stadgeändringar kräver beslut vid två stämmor och frågan kommer att behandlas första gången vid kommande ordinarie årsstämma, 23 maj.

Nedan hittar du styrelsens förslag till stadgeändringar inskrivna med röd text i stadgarna.

20170303 HSB Skuruberg forslag Norm alstadgar 2011 med ändringar 2017-18

Publicerat i Hem

Vårstädning söndag 23 april

Åter dags att samlas för att göra fint i vårt bostadsområde. Söndagen den 23 april samlas vi kl. 10.00 utanför tvättstugan.

Det som bland annat behöver göras är att bära ut utemöbler, kratta bort löv och måla staketen vid soptunnorna.

Efteråt bjuds det på korvgrillning. Vi tar gärna emot hembakade kakor av olika slag till efterrätt, vilket brukar uppskattas mycket.

Välkomna! Önskar styrelsen

Publicerat i Hem

Intresserad av styrelsearbete?

Den 23 maj är det årsstämma i föreningen och då kommer en ny styrelse att väljas. Genom att engagera dig i styrelsen har du möjlighet att påverka de beslut som tas och bidra till att vår förening förvaltas på ett bra sätt.

Ylva Wiman i F31 och Sofia Cele i F32 utgör årets valberedning och de tar gärna emot intresseanmälningar.

Publicerat i Hem

Ny information om takrenoveringen

Takrenoveringen rullar på, inte långt från ursprunglig plan. Erfarenheten från arbetet på Fasanvägen 31 är att det låter mycket. När det varit kallt ute har det också varit väldigt kallt i lägenheterna på översta våningen. De boende som drabbas kan få låna extra elelement av föreningen. Ny tidplan ser ut så här.

Fasanvägen 31
Planeras vara klart vecka 9 2017. Ställningarna tas ned så snart besiktning gjorts.

Fasanvägen 29
Ställningsbygget startar vecka 5 2017. Därefter följer rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 22 2017.

Fasanvägen 27
Ställningsbygget startar vecka 11 2017. Färdigt ska det vara vecka 32 2017.

Fasanvägen 30
Ställningsbygget startar vecka 20 2017. Färdigt ska det vara vecka 39 2017.

Fasanvägen 32
Ställningsbygget startar vecka 33 2017. Färdigt ska det vara vecka 48 2017.

Fasanvägen 34
Ställningsbygget startar vecka 43 2017. Färdigt ska det vara vecka 7 2018.

Entreprenören LW Sverige AB lämnar detaljinformation i aktuellt hus. Frågor och synpunkter är välkomna på info@skuruberg.se.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Hem

Byggplaner för Sicklaön 238:1 fördröjs

Planerna på att bygga två flerbostadshus på Sicklaön 238:1, i skogsdungen bortanför Fasanvägen 27, fördröjs. Anledningen är att detaljplanen inte har godkänts, utan har återremitterats till byggherren med krav på att husen ska flyttas högre upp mot Ugglevägen och att den nedre delen av området ska lämnas orörd.

Byggherren har inte återkommit med besked kring detta, så det återstår att se hur detta utvecklar sig.

Publicerat i Hem

Lägesrapport om takarbetet, 13/11

Det har varit en vecka med exceptionellt väder och det har haft konsekvenser för arbetet med taket på Fasanvägen 31. Först blåste det så mycket att ställningsbyggandet fick avbrytas – och sedan kom snön.

Detta har tyvärr gjort att arbetet har fördröjts några dagar. Snön och isen har också inneburit att Ragn Sells inte har kunnat ta sig upp för backen för att forsla bort containern, vilket har inneburit att soptömning inte har kunnat ske. Nu är dock vägen skottad och vi har fått löfte om att containern kommer att forslas bort i början av veckan.

Vi i styrelsen har påtalat för ställningsbyggarna att det är oacceptabelt stökigt på planen mellan F29 & F31 och vi har fått löfte om att att planen ska städas under kommande vecka.

Vänliga hälsningar

/Styrelsen

Publicerat i Hem

Tidplan för takrenoveringen

Arbetet med takrenoveringen är påbörjat på Fasanvägen 31 och allt fungerar bra. Ställningarna är på plats och snart börjar rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 7 2017.

Styrelsen har beslutat om en tidplan som innebär att alla hus ska vara klara omkring vecka 52 2017.

Planen för respektive hus ser ut så här

Fasanvägen 29
Ställningsbygget startar vecka 50 2016. Därefter följer rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 16 2017.

Fasanvägen 27
Ställningsbygget startar vecka 7 2017. Färdigt ska det vara vecka 25 2017.

Fasanvägen 30
Ställningsbygget startar vecka 16 2017. Färdigt ska det vara vecka 35 2017

Fasanvägen 32
Ställningsbygget startar vecka 25 2017. Färdigt ska det vara vecka 43 2017

Fasanvägen 34
Ställningsbygget startar vecka 35 2017. Färdigt ska det vara vecka 51 2017.

Mer detaljerad information lämnas till boende i respektive hus inför starten där. Frågor och synpunkter är välkomna på info@skuruberg.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Hem

Renovering av taken – nu kör vi igång med Fasanvägen 31!

Under vecka 41 kommer vi att börja märka av att takrenoveringen kör igång. Första steget är att byggställningar kommer att sättas upp runt Fasanvägen 31. Byggställning och väderskydd kommer att stå klart under vecka 44 och då kommer rivningen av taket att påbörjas.

När rivningen är klar kommer de nya takstolarna att monteras och därefter läggs ny plåt. Renoveringen av taket på F31 beräknas vara klar i slutet på januari.

Mer information om arbetet med taken kommer fortlöpande.

Om du har frågor kring renoveringen går det bra att mejla styrelsen på info@skuruberg.se.

Publicerat i Hem

Anmäl intresse för odling – senast 31/3-2017

Vid årsstämman i år fanns en motion om att rensa upp i odlingslotterna som finns ovanför Fasanvägen 30. Därför vill vi veta hur intresset är för att åter börja använda dessa. Lotterna är idag tämligen igenväxta, men om intresse finns kanske de kan tas i bruk igen.

Om du är intresserad av att delta i arbetet med att rensa upp och börja odla på en av dessa lotter, vill vi att du meddelar styrelsen genom info@skuruberg.se senast 31/3-17.

Publicerat i Hem