Avgiftshöjning

Med anledning av ökade kostnader för bl a underhåll och uppvärmning har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften med 2 %. Avgiftshöjningen gäller fr o m 1 mars 2022.