Styrelsen

Ordförande: Tomas Sjulander
Vice ordförande: Dag Gustavsson
Sekreterare: Johan Vikner
Kassör: Jonas Örn
Ledamot: Jens Gyllving
Ledamot: Julia Landgren
Ledamot Miriam Kronberg
HSB ledamot Fredrik Näverfelt

Lämna ett svar