Mäklarinformation

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

HSB Brf Skuruberg i Nacka
NABO 9408, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller
avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

HSB Brf Skuruberg i Nacka
NABO 9408, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Panthandlingar”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Mäklarservice

Vid frågor i samband med förmedlingsuppdrag hänvisar vi till maklarservice.com.
Ett undertecknat förmedlingsuppdrag krävs för att få ut en mäklarbild.
Frågor utöver mäklarbild hänvisas till https://nabo.se/kontakt