Information om takrenovering

Som styrelsen tidigare informerat har vi beslutat att renovera taken på samtliga hus i bostadsrättsföreningen. Motivet är att taken är dåliga och att vi under många år haft återkommande problem med läckage, som orsakat föreningen avsevärda kostnader och de boende stora olägenheter. Det är inte försvarbart att fortsätta att lappa och laga taken, de måste totalrenoveras. Planeringen för den kommande renoveringen har nu tagit ytterligare ett steg. Styrelsen räknar med att arbetet kommer igång i augusti eller september. Då börjar vi med taket på Fasanvägen 31. I vilken takt som de övriga taken ska renoveras är ännu inte bestämt.

Fem företag lämnade anbud på det planerade arbetet och avtal kommer att skrivas med det företag som sammantaget lämnat det bästa anbudet. Takrenoveringen får ses som en stor investering för framtiden i föreningens hus.

Då takrenoveringen genomförs kommer det bli vissa olägenheter för de boende med bland annat störande ljud, stökigt med ställningar och sämre ljusinsläpp från fönster. De som bor på översta våningarna drabbas mest, men alla kan bo kvar i sina lägenheter. Vi hoppas att ni kan ha överseende med de olägenheter som uppstår.

Alla medlemmar inbjuds till ett

informationsmöte torsdagen den 18 augusti kl 19.00 i styrelserummet på Fasanvägen 31.

Vänliga hälsningar

Mona Boström, styrelsens ordförande

Kontakta gärna styrelsen på mail info@skuruberg.se om du har frågor.

BRF Skuruberg i Nacka