Tidplan för takrenoveringen

Arbetet med takrenoveringen är påbörjat på Fasanvägen 31 och allt fungerar bra. Ställningarna är på plats och snart börjar rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 7 2017.

Styrelsen har beslutat om en tidplan som innebär att alla hus ska vara klara omkring vecka 52 2017.

Planen för respektive hus ser ut så här

Fasanvägen 29
Ställningsbygget startar vecka 50 2016. Därefter följer rivning och bygge. Färdigt ska det vara vecka 16 2017.

Fasanvägen 27
Ställningsbygget startar vecka 7 2017. Färdigt ska det vara vecka 25 2017.

Fasanvägen 30
Ställningsbygget startar vecka 16 2017. Färdigt ska det vara vecka 35 2017

Fasanvägen 32
Ställningsbygget startar vecka 25 2017. Färdigt ska det vara vecka 43 2017

Fasanvägen 34
Ställningsbygget startar vecka 35 2017. Färdigt ska det vara vecka 51 2017.

Mer detaljerad information lämnas till boende i respektive hus inför starten där. Frågor och synpunkter är välkomna på info@skuruberg.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Renovering av taken – nu kör vi igång med Fasanvägen 31!

Under vecka 41 kommer vi att börja märka av att takrenoveringen kör igång. Första steget är att byggställningar kommer att sättas upp runt Fasanvägen 31. Byggställning och väderskydd kommer att stå klart under vecka 44 och då kommer rivningen av taket att påbörjas.

När rivningen är klar kommer de nya takstolarna att monteras och därefter läggs ny plåt. Renoveringen av taket på F31 beräknas vara klar i slutet på januari.

Mer information om arbetet med taken kommer fortlöpande.

Om du har frågor kring renoveringen går det bra att mejla styrelsen på info@skuruberg.se.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka