Extrainformation och förtydligande kring ej godkända brevinkast.

Ni som ej har ett godkänt brevinkast har fått ett personligt informationsbrev. Om ni inte fått ett infobrev kan ni bortse från denna information.

PostNord kommer gärna ut på plats och träffas för att se över lämpliga lösningsförslag. Kontakta styrelsen så vidarebefordrar vi kontaktuppgifter.

Brevinkasten ska vara minst 23 cm breda och 3 cm höga och placerade på mellan 60-125 cm från golvet. Detta finns även att läsa på PostNords hemsida postnord.se

Styrelsemöte Mars 2020

Sophantering

Styrelsen har antagit en mindre omfattande offert från SanSac gällande åtgärder för ny sophantering. För att få ner kostnaderna så mycket som möjligt valdes en lösning där behållare för tidningar och kartonger inte kommer att ingå. Sortering av tidningar och kartonger finns för medlemmarna vid Skuru skola.

Skyddsrummen

Renoveringsarbetet är i slutfasen.

Brandskyddsarbete

Alla rökluckor är nu besiktigade och fungerar bra.

Balkongrenovering

Ärendet bordlades.

ComHem

Digitaliseringen av ComHems utbud skjuts upp till september.

Vårstädning

Vårstädningen kommer att ske som planerat den 26/4, trots situationen med Corona.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka