Lite av varje …

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja avgiften from 1 januari 2021 med 3 %. Avgiften har inte höjts på 3 år och både kostnader och planerade underhåll har ökat/kommer att öka de senaste/kommande åren.

Grovsopor

Föreningen har den stora lyxen att ha ett eget grovsoprum. Dessvärre så ökar mängden grovsopor och dessutom ställs det sopor som inte får lämnas där. Detta gör att våra hämtningskostnader ökar. Sköts inte grovsoprummet kommer föreningen bli tvungen att att helt stänga detta. Så snälla! Tänk på vad ni lämnar i grovsoprummet. Följ gällande regler för vad som får ställas där. T ex är gamla dörrar/garderobsdörrar EJ tillåtet att lämna i grovsopsrummet! Försök att använda återvinningsstationen i vår närhet i så stor utsträckning som möjligt, och har ni sopor från en renovering rekommenderar vi att ni åker till närmaste kretsloppscentral.

Styrelsearbete

Nästa år kommer delar av styrelsen att väljas om. Hör gärna av dig till valberedningen om du är intresserad av ett roligt och givande styrelsearbete i BRF Skuruberg.

Julhälsningar från Styrelsen! 🎄✨🎄

BRF Skuruberg i Nacka