Höststädning

Nu är det snart dags för årets höststädning!

Söndagen den 14/11 kl 10 samlas vi utanför tvättstugan, och går igenom vad som behöver göras.

Det är några år sedan vi rensade ut våra cykelförråd, och i år är det dags igen. Inför städningen måste barnvagnar och cyklar märkas upp med namn och innevarande årtal, detta för att inte riskera att de kastas eller skänks bort.

När vi städat klart blir det korvgrillning och fika. Om du vill ta med något gott till kaffet är du välkommen att göra det.

Välkomna!

Ny rutin för grovsoprummet

Tisdag den 12/10 kommer ett tidlås att installeras på dörren till grovsoprummet.

Dörren kommer framgent att vara öppen lördagar mellan kl 11:00 – 13:00, övrig tid kommer dörren att vara låst.

Anledningen till detta är att föreningen fått kraftigt ökade kostnader för sophanteringen p.g.a. att fel saker har slängts i soprummet. Hittills i år har detta kostat oss ca 20 000 kronor. 

För att vi ska kunna ha grovsoprummet kvar är det mycket viktigt att alla vi boende sorterar rätt! Läs på skyltarna i grovsop-rummet om vad som får slängas i där och inte. Återvinn förpackningar och tidningar vid Tranvägen och nyttja återvinningscentralen i Östervik för sådant som hör hemma där. 

Vänligen

/Styrelsen

BRF Skuruberg i Nacka