Anmäl intresse för odling – senast 31/3-2017

Vid årsstämman i år fanns en motion om att rensa upp i odlingslotterna som finns ovanför Fasanvägen 30. Därför vill vi veta hur intresset är för att åter börja använda dessa. Lotterna är idag tämligen igenväxta, men om intresse finns kanske de kan tas i bruk igen.

Om du är intresserad av att delta i arbetet med att rensa upp och börja odla på en av dessa lotter, vill vi att du meddelar styrelsen genom info@skuruberg.se senast 31/3-17.

BRF Skuruberg i Nacka