Byggplaner för Sicklaön 238:1 fördröjs

Planerna på att bygga två flerbostadshus på Sicklaön 238:1, i skogsdungen bortanför Fasanvägen 27, fördröjs. Anledningen är att detaljplanen inte har godkänts, utan har återremitterats till byggherren med krav på att husen ska flyttas högre upp mot Ugglevägen och att den nedre delen av området ska lämnas orörd.

Byggherren har inte återkommit med besked kring detta, så det återstår att se hur detta utvecklar sig.

BRF Skuruberg i Nacka