Föreningsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma för 2021 kommer att hållas i Saltängens skolas matsal den 27/4. Vi återkommer med mer info kring mötet när det närmar sig, så att vi kan anpassa oss till då gällande situation med Corona.

Vi vill uppmärksamma om att ev motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2.

För motionerna rekommenderar vi att ni använder mallen som ni hittar på hemsidan under fliken Blanketter, och att de sen skickas till info@skuruberg.se

Lite av varje …

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja avgiften from 1 januari 2021 med 3 %. Avgiften har inte höjts på 3 år och både kostnader och planerade underhåll har ökat/kommer att öka de senaste/kommande åren.

Grovsopor

Föreningen har den stora lyxen att ha ett eget grovsoprum. Dessvärre så ökar mängden grovsopor och dessutom ställs det sopor som inte får lämnas där. Detta gör att våra hämtningskostnader ökar. Sköts inte grovsoprummet kommer föreningen bli tvungen att att helt stänga detta. Så snälla! Tänk på vad ni lämnar i grovsoprummet. Följ gällande regler för vad som får ställas där. T ex är gamla dörrar/garderobsdörrar EJ tillåtet att lämna i grovsopsrummet! Försök att använda återvinningsstationen i vår närhet i så stor utsträckning som möjligt, och har ni sopor från en renovering rekommenderar vi att ni åker till närmaste kretsloppscentral.

Styrelsearbete

Nästa år kommer delar av styrelsen att väljas om. Hör gärna av dig till valberedningen om du är intresserad av ett roligt och givande styrelsearbete i BRF Skuruberg.

Julhälsningar från Styrelsen! 🎄✨🎄

Erbjudande för er som ska byta dörr

Nu får vi i BRF Skuruberg kampanjpris på säkerhetsdörrar från Daloc. Följ länkarna nedan för mer info:

https://usercontent.one/wp/www.skuruberg.se/wp-content/uploads/2020/09/Daloc_Sakerhetsdorr_En_investering_for_livet_-1.pdf?media=1656765148

https://usercontent.one/wp/www.skuruberg.se/wp-content/uploads/2020/09/Kampanj-BRF-Skuruberg.pdf?media=1656765148

https://usercontent.one/wp/www.skuruberg.se/wp-content/uploads/2020/09/infolapp-skuruberg.pdf?media=1656765148

Matavfall

Nu ska vårt matavfall komma till nytta!
Vi i Brf Skuruberg vill vara med och bidra till en bättre miljö och minska behovet av fossila drivmedel och konstgödsel. Därför ska vi börja sortera ut vårt matavfall. Istället för att brännas, rötas då vårt matavfall och blir till biogas och biogödsel.

Ett startkit är beställt till samtliga hushåll där det ingår:

  • matavfallspåsar
  • påshållare
  • slaskrensare
  • informationsbroschyr

Detta startkit kan hämtas i tvättstugan från och med den 14 September . När matavfallspåsarna tar slut går det att hämta nya på närmsta matbutik.

Påshållaren ska användas för att lufta påsen vilket gör att fukten från matavfallet avdunstar. Om påsen ställs i en tät behållare ventileras den inte och påsen blir då blöt och går sönder

Påsen bör bytas efter max 3 dagar. Lägg då påsen med matavfall i de kärlen som är avsedda för matavfall. De är lite ”mindre i storlek” än de som är till för det vanliga sopavfallet

Rätt sorterat
Det är viktigt att endast matavfall läggs i matavfallspåsarna – följ sorteringsanvisningarna som finns på matavfallspåsen. Plast får t.ex. inte läggas i eller runt påsen, det skapar problem i behandlingsanläggningen. Vid upprepad felsortering töms inte kärlet. Då måste vi beställa extrahämtning mot avgift och innehållet i kärlet går istället till förbränning.

Kontakta styrelsen för frågor om avfallshanteringen i fastigheten.
Läs mer om matavfallsinsamlingen på www.nacka.se/matavfall

Sophanteringen

Den 17/9 går den nya sophanteringen i drift. Samma dag plockas de gamla kärlen bort av kommunen för att vi ska få en så smidig övergång som möjligt.

Föreningen kommer nu att ha 2 sopstationer istället för 4 sopstationer. De nya sopstationerna kommer finnas vid hus 34 samt hus 30. På varje sopstation kommer det finnas 1 kärl för vanliga sopor och 1 kärl för matavfall. Se separat instruktion för matavfallshanteringen. För att det ska bli jämnfördelat i kärlen slänger Fasanvägen 29,31, och 34 vid 34:an. Fasanvägen 27,30 och 32 slänger vid 30. Viktigt att detta hålls. Varje sopkärl är dimensionerat för endast 3 hus.

Som vi tidigare kommunicerat kommer sortering av tidningar och kartong försvinna och man får istället gå ner för backen till kommunens återvinningscentral för sortering. Sista dag för sortering av tidningar blir den 14/9 och för kartong den 16/9. Om kärlen mot förmodan står kvar efter dessa datum får man inte slänga tidningar och kartonger. Då vi minskar ner ytan för sophanteringen kommer det finnas en del mark som vi kan utnyttja till annat. Tanken är att återställa dessa ytor till fler rabatter/uteplatser i den mån som det är rimligt. På grund av stora utgifter för skyddsrum och sophantering i år har styrelsen beslutat att  avvakta med denna investering till nästa år.