Förslag till stadgeändringar

Med anledning av lagändringar kommer föreningen att behöva ta ställning till några ändringar i stadgarna. Stadgeändringar kräver beslut vid två stämmor och frågan kommer att behandlas första gången vid kommande ordinarie årsstämma, 23 maj.

Nedan hittar du styrelsens förslag till stadgeändringar inskrivna med röd text i stadgarna.

20170303 HSB Skuruberg forslag Norm alstadgar 2011 med ändringar 2017-18

BRF Skuruberg i Nacka