Information om årsstämman 2020

Hej!

Nu är det snart dags för årsstämma. Den 27 april 2020 i Saltängens skolas matsal kl 19.00. På grund av läget med coronaviruset vill uppmanar vi alla som inte kan eller bör delta vid mötet att utnyttja sin möjlighet att lämna fullmakt till ombud. Här under finns dokument bifogade som man kan skriva ut och fylla i och sedan ta med sig på stämman.

Här finns även bifogat kallelse, årsredovisning, valberedningens förslag och den motion som tas upp på årets årsstämma. För att minska riskerna för smittspridning bjuder vi inte på någon förtäring vid mötet.

Hälsningar,

Styrelsen

BRF Skuruberg i Nacka