Information om gruppanslutning i HSB Brf Skuruberg

HSB Brf Skuruberg har tagit beslut om gruppanslutning av bredband och telefoni från Bredbandsbolaget.

Gruppanslutningen kommer att starta 2015-07-01, cirka 3-4 veckor innan kommer de boende att få ett informationsblad i brevlådan som informerar om hur man ansluter sig till avtalet.

Gruppanslutningsavtalet ger de boende tillgång till bredband med 100 Mbit/s i nedladdning och 100 Mbit/s i uppladdning samt bredbandstelefoni. Samtalskostnader på telefoni tillkommer för den boende. Individuell uppgradering av bredbands-hastigheten är möjlig och följande priser gäller utöver det som föreningen betalar: 250/100 – 79 kr, 1 000/100 – 719 kr.

Bredbandsbolaget lånar ut en bredbandsrouter kostnadsfritt, fraktkostnad på 96 kr faktureras vid beställning, routern har fast och trådlöst internet samt telefoniuttag.

Befintliga kunder på Bredbandsbolagets FiberLAN behöver inte göra någonting om de inte vill lägga till tjänster, vi för automatiskt över er till gruppanslutningen, avslutar eventuell bindningstid och tar bort den fasta kostnaden för bredband och telefoni på er faktura.

De som vill bli kunder ska ringa Bredbandsbolagets Kundservice på 0770-777 000 och anmäla detta tidigast 4 veckor innan avtalet börjar gälla.
• Man säger själv upp sitt befintliga bredbandsabonnemang hos annan operatör
Man ska inte säga upp sitt befintliga telefoniabonnemang utan anmäla till Bredbandsbolagets Kundservice att man vill ha telefoni från Bredbandsbolaget. Vi tar då hand om uppsägningen av din befintliga operatör och begär en flytt av ert befintliga telefonnummer, denna process tar cirka 10 arbetsdagar men du har kvar din befintliga operatör tills Bredbandsbolaget kopplar in ditt nya abonnemang.

OBS! Föreningens befintliga leverans av kabel-TV berörs ej.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB Brf Skuruberg och Bredbandsbolaget

BRF Skuruberg i Nacka