Information till boende i Brf Skuruberg

Datum för årsstämman ligger fast

Ordinarie årsstämma ska hållas den 27 april 2020 i Saltängens skolas matsal kl 19.00. Styrelsen har övervägt att flytta fram mötet med anledning av spridningen av covid-19, men står fast vid datumet. Det har under senaste åren varit mellan 20-25 medlemmar närvarande vid stämman. Vår bedömning är att antalet deltagare blir ungefär detsamma i år. Möteslokalen är stor och deltagarna kan med lätthet hålla rekommenderat avstånd från varandra. Medlemmar ombeds att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla som inte kan eller bör delta vid mötet kan utnyttja sin möjlighet att lämna fullmakt till ombud.  För att minska riskerna för smittspridning bjuder vi inte på någon förtäring vid mötet. Kommer det nya rekommendationer från myndigheterna kan styrelsen ompröva beslutet.

Beslut är taget om nytt sophanteringssystem 

Som framgått av tidigare information kommer föreningen byta sophanteringssystem.

Motiven för bytet är att

  •  sopbilarna inte får/ska backa upp på gårdarna
  •  sopsortering är en viktig miljöåtgärd
  •  vi minskar risken för råttor
  •  sophämtningen blir dessutom billigare

Beslutet innebär att en station kommer att finnas vid Fasanvägen 34, för de boende på Fasanvägen 29, 31 och 34. En station kommer finnas mellan Fasanvägen 30-32 för de boende på Fasanvägen 27, 30 och 32. 

Stationerna kommer innehålla utrymme för matavfall och hushållsavfall. Vid återvinningsstationen på Tranvägen kan man bland annat lämna tidningar och papper. Då boende har nära till den stationen har styrelsen beslutat att avstå från att samla in tidningar och papper på Fasanvägen. Investeringskostnaden blir betydligt lägre och den årliga kostnaden för tömning minskar också. Byte av system är planerat att genomföras i maj-juni. Ytterligare information kommer inför bytet.

TV-utbudet blir digitalt

ComHem har meddelat nytt datum då TV-utbudet blir helt digitalt i våra fastigheter. Det kommer ske den 8 september.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

BRF Skuruberg i Nacka