Matavfall

Nu ska vårt matavfall komma till nytta!
Vi i Brf Skuruberg vill vara med och bidra till en bättre miljö och minska behovet av fossila drivmedel och konstgödsel. Därför ska vi börja sortera ut vårt matavfall. Istället för att brännas, rötas då vårt matavfall och blir till biogas och biogödsel.

Ett startkit är beställt till samtliga hushåll där det ingår:

  • matavfallspåsar
  • påshållare
  • slaskrensare
  • informationsbroschyr

Detta startkit kan hämtas i tvättstugan från och med den 14 September . När matavfallspåsarna tar slut går det att hämta nya på närmsta matbutik.

Påshållaren ska användas för att lufta påsen vilket gör att fukten från matavfallet avdunstar. Om påsen ställs i en tät behållare ventileras den inte och påsen blir då blöt och går sönder

Påsen bör bytas efter max 3 dagar. Lägg då påsen med matavfall i de kärlen som är avsedda för matavfall. De är lite ”mindre i storlek” än de som är till för det vanliga sopavfallet

Rätt sorterat
Det är viktigt att endast matavfall läggs i matavfallspåsarna – följ sorteringsanvisningarna som finns på matavfallspåsen. Plast får t.ex. inte läggas i eller runt påsen, det skapar problem i behandlingsanläggningen. Vid upprepad felsortering töms inte kärlet. Då måste vi beställa extrahämtning mot avgift och innehållet i kärlet går istället till förbränning.

Kontakta styrelsen för frågor om avfallshanteringen i fastigheten.
Läs mer om matavfallsinsamlingen på www.nacka.se/matavfall

BRF Skuruberg i Nacka