Ny rutin för grovsoprummet

Tisdag den 12/10 kommer ett tidlås att installeras på dörren till grovsoprummet.

Dörren kommer framgent att vara öppen lördagar mellan kl 11:00 – 13:00, övrig tid kommer dörren att vara låst.

Anledningen till detta är att föreningen fått kraftigt ökade kostnader för sophanteringen p.g.a. att fel saker har slängts i soprummet. Hittills i år har detta kostat oss ca 20 000 kronor. 

För att vi ska kunna ha grovsoprummet kvar är det mycket viktigt att alla vi boende sorterar rätt! Läs på skyltarna i grovsop-rummet om vad som får slängas i där och inte. Återvinn förpackningar och tidningar vid Tranvägen och nyttja återvinningscentralen i Östervik för sådant som hör hemma där. 

Vänligen

/Styrelsen

BRF Skuruberg i Nacka