Påminnelse: Justering av brevinkast

Påminnelse till er som tidigare i år har fått brev om att ni behöver justera ert brevinkast alt. byta till säkerhetsdörr. Ni som inte tidigare fått brev om detta kan bortse från denna information.

För att uppfylla PostNords arbetsmiljökrav måste brevinkastet vara minst 230mm brett och 30 mm högt. Du behöver därför åtgärda ditt brevinkasts storlek enligt de krav och standarder som PostNord kräver. Brevinkastets placering behöver vara mellan 60-125 cm över golvet. 

De som inte justerat brevinkastet alt. bytt till säkerhetsdörr senast 15 oktober, kommer att få hämta sin post på närmsta PostNords Företagscenter/ brevbärarkontor. 

BRF Skuruberg i Nacka