Rapport från informationsmötet om takrenoveringen

Informationsmötet 18/8 var välbesökt och många frågor avhandlades. Peter Olsson från Plåtkonsult Ola Svenssson informerade om den stundande takrenoveringen och pratade dels om orsakerna till att renoveringen behöver genomföras, och om vad som kommer att göras. Peter har gjort en grundlig inspektion av våra tak och har kunnat konstatera att de inte följer dagens byggnormer och att de är mycket slitna, vilket har orsakat de vattenskador som flera boende har drabbats av.

Han beskrev vidare att taken inte går att laga, utan att de behöver byggas om från grunden, med nya takstolar, isoleras om, m.m. Orsaken till detta är just att de är för dåligt konstruerade från början.

Fem företag lämnade anbud på arbetet och styrelsen har gett LW Sverige i uppdrag att genomföra renoveringen. LW Sveriges anbud var billigast, men företaget har därtill högst kompetens att utföra arbetet och bäst ekonomisk stabilitet bland anbudsgivarna. Den totala kostnaden för renoveringen av taken kommer att bli 13,1 mkr, vilket innebär 2,18 mkr per hus. Denna kostnad kommer till största delen att finansieras med lån.

Detta kan förstås upplevas som väldigt mycket pengar, men det är viktigt att komma ihåg att det handlar om en mycket långsiktig investering. Den nya takkonstruktionen har en livslängd på 80-100 år och innebär att vi som bor i föreningen kan känna oss trygga i förvissningen att vi under lång tid framöver kommer att slippa vattenskador p.g.a. läckande tak.

Styrelsen har inte beslutat om några avgiftshöjningar till följd av renoveringen, men vi räknar med att höja avgiften med 1-2 % under nästa år. Vi kommer göra en långsiktig budget och bedöma behov av eventuella ytterligare höjningar då vi vet kostnader för lånen som vi ska ta upp för renoveringen.

Arbetet beräknas starta i början av oktober månad och Fasanvägen 31 blir det första huset som får nytt tak. Därefter kommer renoveringsarbetet att fortsätta med ett hus i taget och det beräknas ta drygt två år att renovera alla tak.

Det ställdes många frågor på mötet och många av dessa handlade om hur de boende kommer att beröras av arbetet. Peter Olsson förklarade att vi förstås kommer att märka av arbetet. De som bor överst kommer att få delvis skymt utsikt p.g.a. att byggställningar och väderskydd som byggs upp runt huset. De kommer inte heller att kunna nyttja balkongerna under byggtiden. Periodvis kommer det också att bullra p.g.a. att det låter en hel del när man genomför rivnings- och och plåtarbete. Det kan också bli lite kallt i lägenheterna högst upp p.g.a. att isoleringen kommer att bytas ut. Men sedan blir det varmare än innan. En fråga gällde om man kan elda i öppenspisen under tiden som arbetet pågår. Detta kunde Peter inte svara på på plats, men han har senare meddelat att det tyvärr inte kommer att vara möjligt.

Om du har frågor kring arbetet med taken går det bra att kontakta styrelsen på info@skuruberg.se.

Vänligen

/Styrelsen

BRF Skuruberg i Nacka