Rensning av avlopp

Den 7-15 oktober kommer Interspol hit för att utföra rensning av köks- och badrumsavlopp.

Det är viktigt att de kommer in i våra lägenheter för att utföra arbetet. De kommer att avisera på respektive lägenhet minst tre arbetsdagar i förväg och kommer då också ge mer information om hur det går till och hur man går tillväga om ni inte kan vara hemma.

BRF Skuruberg i Nacka