Sophanteringen

Den 17/9 går den nya sophanteringen i drift. Samma dag plockas de gamla kärlen bort av kommunen för att vi ska få en så smidig övergång som möjligt.

Föreningen kommer nu att ha 2 sopstationer istället för 4 sopstationer. De nya sopstationerna kommer finnas vid hus 34 samt hus 30. På varje sopstation kommer det finnas 1 kärl för vanliga sopor och 1 kärl för matavfall. Se separat instruktion för matavfallshanteringen. För att det ska bli jämnfördelat i kärlen slänger Fasanvägen 29,31, och 34 vid 34:an. Fasanvägen 27,30 och 32 slänger vid 30. Viktigt att detta hålls. Varje sopkärl är dimensionerat för endast 3 hus.

Som vi tidigare kommunicerat kommer sortering av tidningar och kartong försvinna och man får istället gå ner för backen till kommunens återvinningscentral för sortering. Sista dag för sortering av tidningar blir den 14/9 och för kartong den 16/9. Om kärlen mot förmodan står kvar efter dessa datum får man inte slänga tidningar och kartonger. Då vi minskar ner ytan för sophanteringen kommer det finnas en del mark som vi kan utnyttja till annat. Tanken är att återställa dessa ytor till fler rabatter/uteplatser i den mån som det är rimligt. På grund av stora utgifter för skyddsrum och sophantering i år har styrelsen beslutat att  avvakta med denna investering till nästa år.

BRF Skuruberg i Nacka