Svar på fråga om utrangeringar

På årsstämman ställdes en fråga om vad som kostnadsmässigt hade utrangerats under 2018. Svaret är gamla investeringskostnader för taken som skrivits bort i bokföringen då vi fått nya tak och kostnaderna för dessa nu finns med som en investering. Detta avser not 6 i årsredovisningen.

Hälsningar
Styrelsen

BRF Skuruberg i Nacka