Takrenovering planeras

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Skuruberg har beslutat att renovera taken på samtliga föreningens hus, det vill säga Fasanvägen 27 – 31 och 28 – 32.

Motivet för styrelsens beslut är att föreningen under flera år har haft stora problem med vattenskador orsakade av takläckage. Läckagen har åtgärdats tillfälligt men problemen återkommer då taken har en mindre bra grundkonstruktion. Bedömningen är att det inte är försvarbart att fortsätta med tillfälliga åtgärder. Under år 2015 hade föreningen ca 500 000 kr i kostnader för vattenskador, vilket bedöms som helt orimligt. Det är styrelsens ansvar att vidta åtgärder för att säkra bostadsrättsföreningens värde på sikt och ha rimliga underhållskostnader.

Styrelsen har anlitat en expert med erfarenhet av takrenoveringar som bistår styrelsen med kompetens vid upphandlingen av en entreprenör som kan renovera taken. Bedömningen är att det blir ett relativt omfattande arbete då taken måste byggas om. Styrelsens bedömning är också att det är nödvändigt att påbörja arbetet så snart som möjligt, med tanke på de återkommande problemen. Arbetet planeras så att renoveringen ska göras under tre år och att två hus i taget renoveras. Den nuvarande planeringen innebär att renoveringen påbörjas innan halvårsskiftet i år med husen på Fasanvägen 29 och 31.

De boende som bor i de först berörda husen, kommer att få mer information innan arbetet påbörjas och styrelsen avser även att informera om takrenoveringen på det kommande årsmötet den 23 maj.

För närvarande planeras det inte in några avgiftshöjningar.

Har du/ni några frågor kring den planerade takrenoveringen går det bra att kontakta ordföranden Mona Boström.

Hoppas att alla har överseende med det kommande arbetet!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen brf Skuruberg

BRF Skuruberg i Nacka