Kontakt

Nedan finner du formulär för att komma i kontakt med styrelsen. Om ditt ärende avser felanmälan eller motsvarande, vänligen se anvisning under menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter där du hittar information om vanligt förekommande ärenden och direkta kontaktuppgifter till berörd förvaltning. På så vis får du snabbt hjälp med ditt ärende.

Vänligen ange ditt för- och efternamn.
Vänligen ange din mejladress.
Vänligen lämna det meddelande du vill framföra till styrelsen. Var gärna så konkret och tydlig som möjligt.
BRF Skuruberg i Nacka