Matavfall

Nu ska vårt matavfall komma till nytta!
Vi i Brf Skuruberg vill vara med och bidra till en bättre miljö och minska behovet av fossila drivmedel och konstgödsel. Därför ska vi börja sortera ut vårt matavfall. Istället för att brännas, rötas då vårt matavfall och blir till biogas och biogödsel.

Ett startkit är beställt till samtliga hushåll där det ingår:

  • matavfallspåsar
  • påshållare
  • slaskrensare
  • informationsbroschyr

Detta startkit kan hämtas i tvättstugan från och med den 14 September . När matavfallspåsarna tar slut går det att hämta nya på närmsta matbutik.

Påshållaren ska användas för att lufta påsen vilket gör att fukten från matavfallet avdunstar. Om påsen ställs i en tät behållare ventileras den inte och påsen blir då blöt och går sönder

Påsen bör bytas efter max 3 dagar. Lägg då påsen med matavfall i de kärlen som är avsedda för matavfall. De är lite ”mindre i storlek” än de som är till för det vanliga sopavfallet

Rätt sorterat
Det är viktigt att endast matavfall läggs i matavfallspåsarna – följ sorteringsanvisningarna som finns på matavfallspåsen. Plast får t.ex. inte läggas i eller runt påsen, det skapar problem i behandlingsanläggningen. Vid upprepad felsortering töms inte kärlet. Då måste vi beställa extrahämtning mot avgift och innehållet i kärlet går istället till förbränning.

Kontakta styrelsen för frågor om avfallshanteringen i fastigheten.
Läs mer om matavfallsinsamlingen på www.nacka.se/matavfall

Publicerat i Hem

Sophanteringen

Den 17/9 går den nya sophanteringen i drift. Samma dag plockas de gamla kärlen bort av kommunen för att vi ska få en så smidig övergång som möjligt.

Föreningen kommer nu att ha 2 sopstationer istället för 4 sopstationer. De nya sopstationerna kommer finnas vid hus 34 samt hus 30. På varje sopstation kommer det finnas 1 kärl för vanliga sopor och 1 kärl för matavfall. Se separat instruktion för matavfallshanteringen. För att det ska bli jämnfördelat i kärlen slänger Fasanvägen 29,31, och 34 vid 34:an. Fasanvägen 27,30 och 32 slänger vid 30. Viktigt att detta hålls. Varje sopkärl är dimensionerat för endast 3 hus.

Som vi tidigare kommunicerat kommer sortering av tidningar och kartong försvinna och man får istället gå ner för backen till kommunens återvinningscentral för sortering. Sista dag för sortering av tidningar blir den 14/9 och för kartong den 16/9. Om kärlen mot förmodan står kvar efter dessa datum får man inte slänga tidningar och kartonger. Då vi minskar ner ytan för sophanteringen kommer det finnas en del mark som vi kan utnyttja till annat. Tanken är att återställa dessa ytor till fler rabatter/uteplatser i den mån som det är rimligt. På grund av stora utgifter för skyddsrum och sophantering i år har styrelsen beslutat att  avvakta med denna investering till nästa år.

Publicerat i Hem

Påminnelse: Justering av brevinkast

Påminnelse till er som tidigare i år har fått brev om att ni behöver justera ert brevinkast alt. byta till säkerhetsdörr. Ni som inte tidigare fått brev om detta kan bortse från denna information.

För att uppfylla PostNords arbetsmiljökrav måste brevinkastet vara minst 230mm brett och 30 mm högt. Du behöver därför åtgärda ditt brevinkasts storlek enligt de krav och standarder som PostNord kräver. Brevinkastets placering behöver vara mellan 60-125 cm över golvet. 

De som inte justerat brevinkastet alt. bytt till säkerhetsdörr senast 15 oktober, kommer att få hämta sin post på närmsta PostNords Företagscenter/ brevbärarkontor. 

Publicerat i Hem

Nya sophanteringssystemet

Arbetet med att gräva ner våra sopkärl kommer starta måndagen den 17 Augusti. Lite tidigare än planerat, vilket är mycket bra. Det kommer därför bli lite rörigt med sopkärlen några veckor framöver. Vi ber om överseende med detta. Komposten som fortfarande är aktiv vid Fasanvägen 30-32 kommer flyttas till Fasanvägen 29-31 och kommer då också att stängas. Fram tills att de nya sopkärlen är på plats kommer vi därför inte kunna slänga matavfall separat.

Publicerat i Hem

Extrainformation och förtydligande kring ej godkända brevinkast.

Ni som ej har ett godkänt brevinkast har fått ett personligt informationsbrev. Om ni inte fått ett infobrev kan ni bortse från denna information.

PostNord kommer gärna ut på plats och träffas för att se över lämpliga lösningsförslag. Kontakta styrelsen så vidarebefordrar vi kontaktuppgifter.

Brevinkasten ska vara minst 23 cm breda och 3 cm höga och placerade på mellan 60-125 cm från golvet. Detta finns även att läsa på PostNords hemsida postnord.se

Publicerat i Hem

Styrelsemöte Mars 2020

Sophantering

Styrelsen har antagit en mindre omfattande offert från SanSac gällande åtgärder för ny sophantering. För att få ner kostnaderna så mycket som möjligt valdes en lösning där behållare för tidningar och kartonger inte kommer att ingå. Sortering av tidningar och kartonger finns för medlemmarna vid Skuru skola.

Skyddsrummen

Renoveringsarbetet är i slutfasen.

Brandskyddsarbete

Alla rökluckor är nu besiktigade och fungerar bra.

Balkongrenovering

Ärendet bordlades.

ComHem

Digitaliseringen av ComHems utbud skjuts upp till september.

Vårstädning

Vårstädningen kommer att ske som planerat den 26/4, trots situationen med Corona.

Publicerat i Hem