Extrainformation och förtydligande kring ej godkända brevinkast.

Ni som ej har ett godkänt brevinkast har fått ett personligt informationsbrev. Om ni inte fått ett infobrev kan ni bortse från denna information.

PostNord kommer gärna ut på plats och träffas för att se över lämpliga lösningsförslag. Kontakta styrelsen så vidarebefordrar vi kontaktuppgifter.

Brevinkasten ska vara minst 23 cm breda och 3 cm höga och placerade på mellan 60-125 cm från golvet. Detta finns även att läsa på PostNords hemsida postnord.se

Publicerat i Hem

Styrelsemöte Mars 2020

Sophantering

Styrelsen har antagit en mindre omfattande offert från SanSac gällande åtgärder för ny sophantering. För att få ner kostnaderna så mycket som möjligt valdes en lösning där behållare för tidningar och kartonger inte kommer att ingå. Sortering av tidningar och kartonger finns för medlemmarna vid Skuru skola.

Skyddsrummen

Renoveringsarbetet är i slutfasen.

Brandskyddsarbete

Alla rökluckor är nu besiktigade och fungerar bra.

Balkongrenovering

Ärendet bordlades.

ComHem

Digitaliseringen av ComHems utbud skjuts upp till september.

Vårstädning

Vårstädningen kommer att ske som planerat den 26/4, trots situationen med Corona.

Publicerat i Hem

Information om årsstämman 2020

Hej!

Nu är det snart dags för årsstämma. Den 27 april 2020 i Saltängens skolas matsal kl 19.00. På grund av läget med coronaviruset vill uppmanar vi alla som inte kan eller bör delta vid mötet att utnyttja sin möjlighet att lämna fullmakt till ombud. Här under finns dokument bifogade som man kan skriva ut och fylla i och sedan ta med sig på stämman.

Här finns även bifogat kallelse, årsredovisning, valberedningens förslag och den motion som tas upp på årets årsstämma. För att minska riskerna för smittspridning bjuder vi inte på någon förtäring vid mötet.

Hälsningar,

Styrelsen

Publicerat i Hem

Information till boende i Brf Skuruberg

Datum för årsstämman ligger fast

Ordinarie årsstämma ska hållas den 27 april 2020 i Saltängens skolas matsal kl 19.00. Styrelsen har övervägt att flytta fram mötet med anledning av spridningen av covid-19, men står fast vid datumet. Det har under senaste åren varit mellan 20-25 medlemmar närvarande vid stämman. Vår bedömning är att antalet deltagare blir ungefär detsamma i år. Möteslokalen är stor och deltagarna kan med lätthet hålla rekommenderat avstånd från varandra. Medlemmar ombeds att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla som inte kan eller bör delta vid mötet kan utnyttja sin möjlighet att lämna fullmakt till ombud.  För att minska riskerna för smittspridning bjuder vi inte på någon förtäring vid mötet. Kommer det nya rekommendationer från myndigheterna kan styrelsen ompröva beslutet.

Beslut är taget om nytt sophanteringssystem 

Som framgått av tidigare information kommer föreningen byta sophanteringssystem.

Motiven för bytet är att

  •  sopbilarna inte får/ska backa upp på gårdarna
  •  sopsortering är en viktig miljöåtgärd
  •  vi minskar risken för råttor
  •  sophämtningen blir dessutom billigare

Beslutet innebär att en station kommer att finnas vid Fasanvägen 34, för de boende på Fasanvägen 29, 31 och 34. En station kommer finnas mellan Fasanvägen 30-32 för de boende på Fasanvägen 27, 30 och 32. 

Stationerna kommer innehålla utrymme för matavfall och hushållsavfall. Vid återvinningsstationen på Tranvägen kan man bland annat lämna tidningar och papper. Då boende har nära till den stationen har styrelsen beslutat att avstå från att samla in tidningar och papper på Fasanvägen. Investeringskostnaden blir betydligt lägre och den årliga kostnaden för tömning minskar också. Byte av system är planerat att genomföras i maj-juni. Ytterligare information kommer inför bytet.

TV-utbudet blir digitalt

ComHem har meddelat nytt datum då TV-utbudet blir helt digitalt i våra fastigheter. Det kommer ske den 8 september.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Publicerat i Hem

Rensning av avlopp

Den 7-15 oktober kommer Interspol hit för att utföra rensning av köks- och badrumsavlopp.

Det är viktigt att de kommer in i våra lägenheter för att utföra arbetet. De kommer att avisera på respektive lägenhet minst tre arbetsdagar i förväg och kommer då också ge mer information om hur det går till och hur man går tillväga om ni inte kan vara hemma.

Publicerat i Hem

Svar på fråga om utrangeringar

På årsstämman ställdes en fråga om vad som kostnadsmässigt hade utrangerats under 2018. Svaret är gamla investeringskostnader för taken som skrivits bort i bokföringen då vi fått nya tak och kostnaderna för dessa nu finns med som en investering. Detta avser not 6 i årsredovisningen.

Hälsningar
Styrelsen

Publicerat i Hem

Ej märkta saker kommer att forslas bort under städdagen 5:e maj!

Våren är snart här och det är åter dags att samlas för att göra
fint i vårt bostadsområde.

Söndagen den 5 maj samlas vi kl. 10.00 utanför tvättstugan.

Fokus i år blir att rensa och städa de allmänna utrymmena
såsom i källarkorridorer och cykelrum. I övrigt behöver vi
även bära ut utemöbler och kratta bort löv.


För att du som boende inte ska riskera att bli av med värdefulla
ägodelar ber vi dig att:

  • Placera cyklar, barnvagnar och pulkor på avsedda platser samt
    märka upp dem med namn och datum. Märk även cyklar som
    står i cykelställ utomhus.
  • Placera alla andra ägodelar i ditt privata förråd.

Saker som står i källargångar eller på andra ej avsedda platser
kommer att tas i beslag av styrelsen. Detta gäller även cyklar,
barnvagnar och pulkor som ej är uppmärkta, även om de står på
avsedd plats.
De beslagtagna sakerna kommer att slängas direkt, förutom cyklar
som förvaras 3 månader innan de forslas bort den 5 augusti.

Efteråt bjuds det på grillad korv, dricka och kaffe. Vi tar gärna
emot hembakade kakor av olika slag till efterrätt, vilket
brukar uppskattas mycket.

VÄLKOMNA önskar styrelsen

Publicerat i Hem