Överlåtelser


Mäklarservice

Vid frågor i samband med förmedlingsuppdrag hänvisar föreningen till Mäklarservice.
Ett undertecknat förmedlingsuppdrag krävs för att få ut en mäklarbild. Frågor avseende mäklarbilder hänvisas till föreningens ekonomiska förvaltare.

Överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap

Kopior på överlåtelseavtal, ansökan om medlemskap samt eventuella fullmakter, ska skickas till styrelsen digitalt via Mäklarservice.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka