Pantsättningshandlingar


Alla pantsättningshandlingar i original (nya pantsättningar i 2 exemplar inklusive svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

HSB Brf Skuruberg i Nacka
NABO 9408, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet “Panthandlingar”.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka