Energideklaration


Vad är en energideklaration?

En energideklaration syftar till att skapa medvetenhet och minska energibehovet i en byggnad och ska ge en klar bild av husets totala energiprestanda. Energideklarationen registreras hos Boverket.

Energideklarationen bedöms utifrån vilket energislag byggnaden använder samt i vilken av Sveriges fyra klimatzoner fastigheten ligger. Syftet är att lättare kunna jämföra bostäder på ett mer likvärdigt sätt oavsett var i landet du bor, samt premiera mer effektiva och miljövänliga energikällor.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Energideklaration för föreningens fastigheter

Energideklaration är utförd för föreningens samtliga fastigheter den 29 april 2019 och är giltig i 10 år, det vill säga till 29 april 2029.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Fasanvägen 27

Fasanvägen 29

Fasanvägen 30

Fasanvägen 31

Fasanvägen 32

Fasanvägen 34

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka