Skuruberg A-Ö

Navigation: Hem » Skuruberg A-Ö


Här hittar du kortfattad praktisk information om vad som gäller i föreningen för dig som medlem.

A

Ansvarsfördelning

Du som medlem ansvarar enligt stadgarna för din lägenhets inre skick och ser till att den hålls i ett beboeligt tillstånd enligt normalstandard.

Föreningen ansvarar för allt yttre och ett visst inre underhåll. I HSBs folder Vem ska underhålla bostadsrätten beskrivs det mesta i detalj avseende ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlem och bostadsrättsförening.

Avfallshantering

Hushållsavfall

Sopstationer för hushållsavfall finns vid hus 30 samt hus 34, där det vid varje station finns två kärl; ett kärl för matavfall (food waste) och ett för hushållsavfall (domestic waste). I det mindre kärlet, till vänster i bild nedan, ska enbart slängas matavfall och då endast i avsedda matavfallspåsar (bruna pappåsar). Matavfallspåsar tillhandahålls gratis av kommunen och finns t.ex. att hämta i närliggande livsmedelsbutiker.

För en jämn användning av sopstationerna, då dessa endast är dimensionerade för tre fastigheter, gäller följande fördelning mellan fastigheterna:

 • Sopstation utanför Fasanvägen 30 avser boende på Fasanvägen 27, 30, och 32.
 • Sopstation utanför Fasanvägen 34 avser boende på Fasanvägen 29, 31, och 34.

Vänligen sortera avfall i rätt kärl, då kärlen annars riskerar att inte blir tömda.

Grovsopor i föreningens regi

Föreningen tillhandahåller ett särskilt hus för grovsopor utanför Fasanvägen 34. Öppettider är enligt följande:

 • Onsdagar 18.00 – 20.00
 • Lördagar 11.00 – 13.00
 • Söndagar 11.00 – 13.00

Observera att dörren till grovsoporna styrs via tidsstyrning och att nyckel ej ska användas för att låsa upp. Är du i tid är det bara att öppna dörren som vanligt. Följ anvisningarna om vad som får lämnas som finns anslagna på dörrens insida.

Byggavfall får absolut inte lämnas i grovsoporna! Se information om kommunens kretsloppscentraler nedan.

Återvinningsstation

Vid Hägervägen (intill 410:ans busshållplats) finns en återvinningstation för batterier (konsumentprodukter), förpackningar, glas, kartong, metall, plast och tidningar. För deponering av övrigt avfall (till exempel lågenergilampor, glödlampor, lysrör, kuvert, möbler, elektronik, vitvaror och farligt avfall) se kommunens hemsida eller sopor.nu.

Stationen är endast avsedd för hushåll, alltså ej företag eller andra verksamheter. Ansvariga för stationen är Förpacknings- & Tidningsinsamlingen (FTI) och mer information finns på deras hemsida.

FTI tar tacksamt emot anmälan om det behöver städas eller tömmas men glöm inte uppge stationsnummer 14570. FTI har följande öppettider och kontaktuppgifter:

 • Måndag – Fredag, 08.00 – 20.00
 • Lördag och helgdag, 10.00 – 16.00
 • Telefon: 0200-880 311
 • E-post: kontakt@ftiab.se

Emmaus Stockholm har även en gul insamlingslåda för insamling av kläder och textiler. Mer information finns på deras hemsida.

Kretsloppscentraler

Byggavfall ombesörjer du som medlem att själv transportera till någon av kommunens tre kretsloppscentraler i Nacka (Boo, Älta och Östervik). På kretsloppscentralerna kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror, farligt avfall och återbruk. Mer information om öppettider etc hittar du på kommunens hemsida.

Mobil kretsloppscentral

Nacka kommun tillhandahåller en mobil kretsloppscentral enligt enligt följande turlista. Utrymmet i den mobila kretsloppscentralen är begränsat.


B

Balkonger

Ytbehandling av balkonggolv får endast ske genom målning med fuktsäker färg. Balkonggolvet får inte beläggas permanent med keramiska plattor eller motsvarande. Lösa mattor eller trätrallar måste, för att undvika frostskador i balkonggolvet, tas bort under vintern. Rengöring av balkongernas utsida ansvarar föreningen för.

Barnvagnar

Det finns förvaring för barnvagnar i varje hus. Av utrymningsskäl vid eventuell brand får barnvagnar ej ställas i trapphusen.

Belysning

Belysning i trapphus och källarutrymme tänds via ljudsensorer (s.k. Clap Switch) och slocknar efter en viss tid. Om du befinner dig i källaren och det blir mörkt, klappa i händerna eller ”hojta till” så tänds ljuset igen.

Blomsterlådor

Sätt gärna upp lådor för blommor eller växter på balkongen men tänk då på att placera dem på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.

Brandvarnare – (Komplettera/Justera)

xxx

Bredband

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor som ingår i månadsavgiften. Om du vill ansluta dig så kontaktar du Telenors kundtjänst. Antingen tillhandahåller Telenor en router eller så kan du använda egen. Bredbandshastighet som ingår i avgiften är 100/100 Mbit/s. Telenor erbjuder även högre hastigheter och andra tilläggstjänster som telefoni eller tv-kanaler, men mot en tilläggskostnad. Du behöver naturligtvis inte ansluta dig till detta nät; såväl telefon- som kabel-TV-nätet via Tele2 (Com Hem köptes upp av Tele2) erbjuder bredbandsuppkoppling, men då mot avgift. Tele2 erbjuder ett basutbud av TV-kanaler gratis, men mot avgift kan olika kanalpaket köpas.

** Foto på anslutningsplint?? **

Boulebana

Nedanför parkeringen, väster om Fasanvägen 30, ligger föreningens boulebana. Det finns inget system för tidsbokning och du tar med egna klot. Tänk på att visa respekt för dina grannar genom att inte spela för sent.

Byggavfall

För information om hantering av byggavfall, se rubriken Avfallshantering och Kretsloppscentraler ovan.

Båtplats

I närområdet finns flera möjligheter till båtplats, de två närmaste alternativen på gångavstånd från föreningen är Skurusundets Båtsällskap och Saltsjö-Dufnäs Marina. Flera andra alternativ finns också i närområdet.


C

Cyklar

Cykeln kan du ställa i cykelstället utanför fastigheten eller i cykelutrymmet i källaren. Vintertid ställs cyklar som inte används i cykelutrymmet i källaren, för att underlätta framkomlighet och snöröjning runt fastigheterna.


E

Ekonomi

Lägenheten som du har köpt är egentligen en andel av hela bostadsrättsföreningen, med rätten att bo i och nyttja den lägenhet du äger. Det innebär att du, tillsammans med alla andra medlemmar, har ett gemensamt ansvar för ekonomi samt skötsel av fastigheter, mark och trädgård.

Föreningens inkomster består till största delen av de avgifter som medlemmarna betalar varje månad. Dessutom tillkommer några lokalhyror. Intäkterna ska täcka föreningens löpande drift och underhåll, skatter, avgifter, räntor och amorteringar samt avsättningar för framtida reparationer och investeringar.

Till grund för föreningens ekonomi läggs varje höst en budget. Till hjälp med det löpande arbetet, har styrelsen genom avtal med ekonomisk förvaltare, såsom fakturering, kontering och framställande av ekonomirapporter.

För frågor avseende den ekonomiska förvaltningen, vänligen se menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter.

El

Elcentral i respektive lägenhet

Varje lägenhet har 3-fas 230 volt med 3 stycken 16 ampere huvudsäkringar. Jordfelsbrytare finns i varje lägenhet för personskyddet. För eventuell egen avläsning av elförbrukningen har lägenhetsinnehavare och lokalhyresgäster fått en nyckel till det särskilda utrymme där elmätaren är placerad.

Om det blir helt strömlöst kontrollera din jordfelsbrytare i första hand,  huvudsäkringarna kan i vissa fall också lösa ut, dessa måste då bytas vid din elmätare. Se även rubriken Strömavbrott nedan.

Elmätare och huvudsäkringstavla i respektive fastighet

Huvudsäkringarna till lägenheten sitter i källaren på Fasanvägen 30-34 samt 29, och i rum för barnvagnar på Fasanvägen 27 och 31. Skåp med säkringar är uppmärkt ”ELMÄTARE”. Elmätare och huvudsäkringstavla har samma anläggnings-id som elcentralen i lägenheten.

Energideklaration

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden. Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad.

På informationstavlan i varje hus finns gällande energideklaration, som för föreningens byggnader är E. Mer generell information kring energideklaration finns på Boverkets hemsida.


F

Facebook

Boende i föreningen kan utbyta information i en Facebook-grupp som heter “BRF Skuruberg (Nacka)”. Styrelsen har inget ansvar för gruppen utan den drivs av föreningsmedlemmar. Länk till gruppen finns längst ner på denna sida. Se även rubriken Instagram nedan.

Fasader

I fastigheternas fasader får inga infästningar eller hål av något slag göras. Detta kan medföra att fukt och väta tränger in.

Fastighetsskötsel och felanmälan

För information, se menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter.

Fläkt – (Komplettera/Justera)

Fastigheterna i föreningen är inte försedda med ett mekaniskt fläktsystem; ventilationen bygger på självdrag vilket förenklat innebär att varm luft lämnar lägenheten via imkanalerna och frisk luft dras in via luftintag i sov- och vardagsrum. Dessa ska alltid vara öppna.

Anslutning av köksfläkt

Anslutning av tryckande köksfläkt får ej installeras, detta då det leder till problem med ventilationen (matos som sprider sig till närliggande rum). Moderna kolfilterfläktar är ett bra alternativ med en kontrollventil på befintlig imkanalen.

Fukt

Vid eventuell fuktskada, eller misstänkt sådan, ska teknisk förvaltare kontaktas för att göra en besiktning. Denna besiktning är viktig för eventuella vidare åtgärder med beaktande av ansvarsfördelning och försäkring.

Kontaktuppgifter till teknisk förvaltare finns anslaget på informationstavlan i varje hus eller i menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter på denna hemsida.

Fönster

Lägenheternas fönster har en plåtbeklädnad utanpå fönsterkarmen av trä. Plåtbeklädnaden är fastsatt i karmen på så kallade distanser för att karmen ska ventileras och fukt inte ska stanna bakom plåten. Denna ventilation av karmen är mycket viktig och får inte äventyras genom uppsättning av t. ex. krokar, termometrar, blomställningar eller någon annan montering i fönsterkarmen.

I föreningens tvårumslägenheter har fönstret i vardagsrummet brandklassat fönsterglas med löstagbart fönstervred. Detta fönster ska hållas stängt och endast öppnas för fönstertvätt eller motsvarande.


G

Grillning

Grillning på lägenhetens balkong med kol, briketter eller gasol är förbjudet. Endast el-grill som hanteras med varsamhet och med respekt får användas.

Grillning med kol, briketter eller gasol sker på någon av föreningens uteplatser.

Grovsopor

För information om hantering av grovsopor, se rubriken Avfallshantering ovan.


H

Hemförsäkring

Det är ett absolut krav att varje lägenhetsinnehavare har en gällande hemförsäkring.

BRF Skuruberg har i föreningen tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Hemsida

Bostadsrättsföreningens hemsida är just denna och adressen är www.skuruberg.se. Har du synpunkter och förbättringsförslag tas det tacksamt emot. Använd gärna kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Hjärtstartare – (Komplettera/Justera)

xxx


I

Informationstavla

I entrén till varje byggnad sitter en informationstavla för föreningsmeddelanden. Där kan du bland annat hitta namnen på föreningens förtroendevalda, uppgifter om fastighetsskötare, förvaltare, jourentreprenör och aktuella anslag (se även Aktuellt – Anslag och För Medlemmar – Felanmälan och kontaktuppgifter i menyn på denna hemsida).

Instagram

Föreningen har en egen Instagramsida; @brfskuruberg, som även är länkad till hemsidans startsida. Se även Facebook ovan.


J

Jourentreprenör

När du som medlem behöver omedelbar hjälp, t.ex. vid vattenskada eller elfel, utanför ordinarie kontorstid kan du kontakta jourentreprenör. Se menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter.

Vänligen notera att jourärenden kan komma att debiteras direkt till medlem.

Julgran

När julen är över kan medlemmarna lämna sina julgranar på avsedd plats för upphämtning och bortforsling. Vänligen se anvisningar på informationstavlan i respektive hus eller rubriken Aktuellt – Anslag på denna hemsida när denna möjlighet ges. Uppsamlingsplatsen brukar vara mellan hus för grovsopors högra kortsida och det närliggande trädet (se rubriken Avfallshantering och Grovsopor i föreningens regi ovan och tillhörande foto).


K

Kabel-TV

Bostadsrättsföreningen har avtal för kabel-tv med Tele2 (Com Hem köptes upp av Tele2) vilket ger tillgång till deras basutbud. Vill du ha ytterligare kanaler kontaktar du själv Tele2.

Kompostering

För mer information se avsnitt Avfallshantering ovan.

Källare och källarförråd

Varje lägenhet har både källar- och matförråd. Förråden ska vara låsta och märkta med lägenhetsnummer. Undvik att förvara föremål av stort värde i källarförråden och ha dem gärna under kontinuerlig uppsyn.

Gångarna i källaren får ej användas som förvaringsplats av föremål eller skräp. Detta p.g.a. framkomlighet och brandsäkerhetskrav.


L

Laddstolpar – (Komplettera/Justera)

xxx.

Lägenhetsförteckning och lägenhetsregister

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistret och innehåller grundläggande uppgifter såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp om landets bostäder.

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Det nationella lägenhetsregistret, som administreras av Lantmäteriet, ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

På informationstavlan i varje byggnad finns information om lägenhetsnummer för både föreningen och Lantmäteriet.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen kan beställas via Nabos hemsida av medlemmar och banker.

M

Markiser – (Komplettera/Justera)

Om markis önskas, bekostas det av bostadsrättshavare och ska i så fall spännas fast mellan balkongerna. Ingen montering får ske i fasaden, eftersom fukten inte ska beredas möjlighet att tränga in. I fönsterkarmarna får inte heller någon montering utföras.

Mattpiskning

En ställning för att piska mattor finns placerad mellan grovsoprummet och Fasanvägen 34. Tänk på att visa respekt för dina grannar genom att inte piska mattor för sent.

Medlemskap – (Komplettera/Justera)

För att få bli medlem i HSB BRF Skuruberg krävs att man äger minst 10 % av en lägenhet i föreningen.

Moped och motorcykel

Moped och motorcykel parkeras intill cykelställen intill fastigheterna. Parkering framför entréer och på vändplaner är inte tillåten p.g.a. framkomlighet för utryckningsfordon och färdtjänstmedel. Moped och motorcykel får ej förvaras i källaren, på grund av brandfara och föreningens försäkringsvillkor.

Motioner

Till årsstämman kan du motionera om frågor du vill att stämman ska behandla och besluta om. Motioner måste enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast före februari månads utgång. Mall för motioner finns på hemsidan under rubriken För MedlemmarBlanketter.

Mögel

Vid eventuell mögelskada, eller misstänkt sådan, ska Nacka Drift & Skötsel kontaktas för att göra en besiktning. Denna besiktning är viktig för eventuella vidare åtgärder med beaktande av ansvarsfördelning och försäkring. Kontaktuppgifter till Nacka Drift & Skötsel finns anslaget i varje trappuppgång eller under rubriken För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter på denna hemsida.


N

Namnbyte på ytterdörr

Behöver namnet på lägenhetens ytterdörr och anslagstavlan i entrén bytas, sker detta via anmälan om ärende direkt till Nacka Drift & Skötsel.

Nycklar – (Komplettera/Justera)

Nycklar till tvättstuga, bokningstavla, elmätarskåp, etc. hör till varje lägenhet, och ingår i överlämningen vid lägenhetsförsäljning. Har du inte fått nycklar då du köpte lägenheten, får du kontakta den tidigare ägaren, eller styrelsen för att köpa en ny tvättcylinder.


O

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, görs regelbundet enligt gällande regler och det är bostadsrättsföreningen som ska se till att OVK utförs. Senast gällande intyg för OVK anslås på informationstavlan i varje byggnad. 

Odlingslotter

Det finns några odlingslotter på föreningens mark vilka brukas av medlemmar. Om du är intresserad av att odla går det bra att kontakta styrelsen för mer information.

Ohyra

Om ohyra upptäcks i lägenheten vänligen kontakta skadedjursbekämpare för omgående hjälp med bekämpning. Kontaktuppgifter finner du under rubriken För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter på denna hemsida eller på informationstavlan i porten. Kostnaden för skadedjursbekämpning täcks av föreningens fastighetsförsäkring och åtgärd utförs utan självrisk.

Ombyggnad och renovering – (Komplettera/Justera)

Om du planerar någon mer omfattande förändring av din lägenhet ska du kontakta styrelsen för att informera dig om byggnadens konstruktion, standard och installationer. Föreningen kan även ha planerade förändringar som kan påverka din renovering.

Innan du genomför en väsentlig förändring ska du ha ett godkännande från styrelsen. Blankett för ansökan finns på denna hemsida under rubriken För Medlemmar – Blanketter.

Se föreningens stadgar, För Medlemmar – Stadgar, gällande skyldigheter och rättigheter vid renovering. Vänligen tänk på att husen är lyhörda så du bör inte arbeta med ombyggnation och renovering på tider då dina grannar blir störda.


P

Pantsättningshandlingar – (Komplettera/Justera)

Alla pantsättningshandlingar hanteras av vår ekonomiska förvaltare Nabo. Originalhandlingar (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

HSB Brf Skuruberg i Nacka
NABO 9408, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Panthandlingar”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på 1,5 % av prisbasbeloppet.

Parkering

Föreningen har 23 parkeringsplatser för uthyrning, främst belägna bakom fastigheten på Fasanvägen 30. Vill du ställa dig i kö för att hyra en parkeringsplats, vänligen kontakta Nabo enligt kontaktuppgifter i menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter. Följande regler gäller för föreningens parkeringsplatser:

 • Endast en (1) parkeringsplats per lägenhet.
 • Extern uthyrning är ej tillåten.
 • Medlem som har sin lägenhet uthyrd i andra hand får inget erbjudande om plats, men får stå kvar i kön.
 • Medlem som erbjuds parkeringsplats ska svara inom 10 vardagar, annars går erbjudandet till nästa person i kön.

Som inloggad medlem i Nabos portal hittar du information om när du ställde dig i kön under menyalternativ Köer. Vill du veta din aktuella köplats, vänligen kontakta Nabo.

För dig som tilldelas en parkeringsplats, hämtas nycklar till motorvärmare genom styrelsen. Eluttagen vid parkeringsplatserna är enbart avsedda för motorvärmare och får ej användas för något annat. För aktuella avgifter och månadshyra, se menyn För Medlemmar – Avgifter och Hyror eller vänligen kontakta Nabo.

På fastigheternas gårdar råder parkeringsförbud för alla typer av motorfordon (inklusive mopedbilar, motorcyklar och mopeder) och släpkärror. Gård eller uppfart får endast användas för i- eller urlastning av passagerare eller varor.

Lokala trafik- och parkeringsbestämmelser gäller på Fasanvägen och regleras genom uppsatta trafikskyltar. Nacka kommun tillämpar bland annat datumparkering och Fasanvägen besöks frekvent av parkeringsvakter.


R

Reparationsfond – (Komplettera/Justera)

Tidigare avsattes en viss summa varje månad för varje lägenhet (som ingick i månadsavgiften) till en inre reparationsfond som var knuten till varje lägenhet.  Administrationen av fonden sköts av NABO som kan upplysa dig om det finns medel på den inre reparationsfonden. Du kan när som helst ta ut innestående pengar ur fonden. För att göra detta kontaktar du ekonomiansvarig i styrelsen via info@skuruberg.se och anger adress, summa du vill ta ut, lägenhetsnummer och kontonummer. Du behöver inte visa upp kvitto.


S

Skyddsrum

Varje fastighet i föreningen har ett skyddsrum som är beläget i källaren. I samtliga hus är skyddsrummen utformade som cykelförvaring, förutom på Fasanvägen 31, där dess placering är ett separat rum i anslutning till källarförråden.

Skyddsrummen är senast besiktigade och godkända av MSB under 2020.

För generell information kring skyddsrum hänvisas till msb.se

Snöröjning – (Komplettera/Justera)

Föreningen har avtal med fastighetsskötaren om snöröjning. Hjälp gärna till att hålla rent från snö och is vid entréerna när behov finns.

Social media

Facebook

Boende i föreningen kan utbyta information i en Facebook-grupp som heter “BRF Skuruberg (Nacka)”. Styrelsen har inget ansvar för gruppen utan den drivs av föreningsmedlemmar. Länk till gruppen finns längst ner på denna sida.

Instagram

Föreningen har en egen Instagramsida, @brfskuruberg, som även är länkad till hemsidans startsida.

Strömavbrott – (Komplettera/Justera)

Om det blir helt strömlöst kontrollera din jordfelsbrytare i första hand,  huvudsäkringarna kan i vissa fall också lösa ut, dessa måste då bytas vid din elmätare. Se även rubriken El ovan. xxx

Styrelsen

Se rubriken För Medlemmar – Styrelsen.

Städning av trapphus

Föreningen har avtal med ett städföretag som genomför städning en gång i veckan inklusive våttorkning av trapphusen och efter särskild lista i övriga utrymmen.
Dessutom har vi mattor i entrén för att undvika att smuts dras in i onödan. Din egen dörrmatta ska du ha innanför lägenhetsdörren.


T

Träd och buskar

Skötsel av träd, rabatter och gångar såsom viss beskärning av träd och buskar samt gräsklippning köper vi av en entreprenör. Upptagning av löv ingår inte i uppdraget utan sköts av medlemmarna vid den gemensamma städningen.

Trädsgårdsredskap – (Komplettera/Justera)

Föreningen äger ett antal trädgårdsredskap som används vid vår- och höststädning, men som du också kan använda vid andra tillfällen.

** hur får tillgång till dessa? **

Tvättstugan – (Komplettera/Justera)

I 29:an finns den gemensamma tvättstugan för föreningens medlemmar. Den har tre tvättutrymmen varav ett är för grovtvätt. Bokning av tvättider gör du på bokningstavlan med en egen nyckel. Tvättider är mellan kl 07:00 och 22:00, varje tvättpass är 3-4 timmar långt. Tvättpass som inte tagits i anspråk en timme efter angiven starttid är fri att disponeras av annan föreningsmedlem.

Det finns en ”tvättstugetomte” som har ett speciellt ansvar för att tvättstugan fungerar. Instruktioner finns vid varje maskin. Vid fel lägg en lapp i felanmälningslådan i tvättstugan. Glöm inte att städa efter dig; lämna tvättstugan som du vill finna den. Gör rent torktumlarens filter, städa ur torkskåpet och torka av golv och tvättmaskiner.

Hundar och andra husdjur får inte följa med in i tvättstugan.


V

Vattenskada

Vid ev vattenskada (eller misstänkt sådan) ska Nacka Drift & Skötsel kontaktas så att de kan komma och göra en besiktning. Detta är viktigt för vidare ev åtgärder med beaktande av ansvar och försäkring. Kontaktuppgifter till Nacka drift & Skötsel finns anslaget i varje trappuppgång. Meddela även styrelsen om vad som inträffat genom att skicka epost till info@skuruberg.se.

Ventilation – (Komplettera/Justera)

I våra byggnader skiftas inomhusluften genom s k självdrag (d.v.s. det finns ingen motordriven fläkt som cirkulerar luften). I badrummen och köken finns s k imkanaler där luft från lägenheterna går ut, och på grund av det undertryck som då bildas sugs luft in genom ventilerna under eller över fönstren. Se till att hålla ventilerna rena, så att luften inne i din lägenhet kan cirkulera. Om du har en mekanisk köksfläkt installerad är det oerhört viktigt att kallrasskyddet är borttaget. Se vidare under rubriken fläkt ovan.

Ett tips för att ha god ventilation är att alltid ha ventilerna ovanför fönstren öppna. De är öppna när piggarna pekar bort från varandra.

Spaltventil xxxx

Ventilation genom fönster där man använder fönsterventiler (som också kallas spaltventil, karmventil eller springventil) är en vanligt teknisk lösning vid ombyggnad av ventilationssystem och i hus där ventilation tidigare saknats eller behöver förbättras. För bra ventilation rekommenderas att spaltventilerna i lägenheten är öppna.

Om spaltventilen är öppen “pekar” de två piggarna utåt, enligt nedanstående bild.

Värme och varmvatten – (Komplettera/Justera)

Våra kostnader kan hållas nere om vi ser till att ha lagom varmt i våra lägenheter och drar ned temperaturen istället för att vädra ut värmen. För varje grad som lägenhetstemperaturen höjs stiger uppvärmningskostnaden med ca sex procent. Även genom att bruka måttlig mängd varmvatten kan var och en hjälpa till att hålla kostnaderna nere.

Vår- och höststädning

Föreningens medlemmar städar gemensamt två gånger om året vår gemensamma yta, inne och ute. Vid städningen ordnas i regel fika och lättare förtäring.


Y

Ytterporten – (Komplettera/Justera)

Portarna ska alltid hållas stängda. Dels för energiförbrukningens skull under årets kallare månader, men också så att djur inte ska smita in eller att obehöriga tar sig in efter att portarna . Mellan klockan 21:00 och 06:00 är portarna låsta.

** byt namn Entréport? Skriv om text, informera om tidlås. **


Å

Årsstämma – (Komplettera/Justera)

Ordinarie årsstämma ska enligt stadgarna hållas före juni månads utgång, men vanligtvis hålls den i maj. På stämman väljs styrelse, revisor och valberedning. Dessutom redovisas årets ekonomiska resultat. Det är viktigt att du kommer på stämman, så att du är med och påverkar val av förtroendevalda och får väsentlig information.


Ä

Ägarandel – (Komplettera/Justera)

Varje lägenhet får ha maximalt tre delägare. Var och en av dessa ska äga minst 10 % av lägenheten.


Ö

Överlåtelseavgift

För information, se menyn För Medlemmar – Avgifter och Hyror.

BRF Skuruberg i Nacka