Skuruberg A-Ö


Här hittar du kortfattad praktisk information om vad som gäller i föreningen för dig som medlem.

A

Ansvarsfördelning

Du som medlem ansvarar enligt stadgarna för din lägenhets inre skick och ser till att den hålls i ett beboeligt tillstånd enligt normalstandard.

Föreningen ansvarar för allt yttre och ett visst inre underhåll. I HSBs folder Vem ska underhålla bostadsrätten beskrivs det mesta i detalj avseende ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlem och bostadsrättsförening.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Avfallshantering

Hushållsavfall

Sopstationer för hushållsavfall finns vid hus 30 samt hus 34, där det vid varje station finns två kärl; ett kärl för matavfall (food waste) och ett för hushållsavfall (domestic waste). I det mindre kärlet, till vänster i bild nedan, ska enbart slängas matavfall och då endast i avsedda matavfallspåsar (bruna pappåsar). Matavfallspåsar tillhandahålls gratis av kommunen och finns t.ex. att hämta i närliggande livsmedelsbutiker.

För en jämn användning av sopstationerna, då dessa endast är dimensionerade för tre fastigheter, gäller följande fördelning mellan fastigheterna:

 • Sopstation utanför Fasanvägen 30 avser boende på Fasanvägen 27, 30, och 32.
 • Sopstation utanför Fasanvägen 34 avser boende på Fasanvägen 29, 31, och 34.

Vänligen sortera avfall i rätt kärl, då kärlen annars riskerar att inte blir tömda.

Grovsopor i föreningens regi

Föreningen tillhandahåller ett särskilt hus för grovsopor utanför Fasanvägen 34. Öppettider är enligt följande:

 • Onsdagar 18.00 – 20.00
 • Lördagar 11.00 – 13.00
 • Söndagar 11.00 – 13.00

Observera att dörren till grovsoporna styrs via tidsstyrning och att nyckel ej ska användas för att låsa upp. Är du i tid är det bara att öppna dörren som vanligt. Följ anvisningarna om vad som får lämnas som finns anslagna på dörrens insida.

Byggavfall får absolut inte lämnas i grovsoporna! Se information om kommunens kretsloppscentraler i rubriken nedan.

Återvinningsstation

Vid Hägervägen (intill 410:ans busshållplats) finns en återvinningstation för batterier (avsedda för konsumentprodukter), förpackningar, glas, kartong, metall, plast och tidningar. För deponering av övrigt avfall (till exempel lågenergilampor, glödlampor, lysrör, kuvert, möbler, elektronik, vitvaror och farligt avfall) se kommunens hemsida eller sopor.nu.

Stationen är endast avsedd för hushåll, alltså ej företag eller andra verksamheter. Ansvariga för stationen är sedan 1 januari 2024 Nacka kommun och mer information finns på deras hemsida.

Nacka kommun tar tacksamt emot anmälan om det behöver städas eller tömmas men glöm inte uppge stations-ID 14570. Öppettider och kontaktuppgifter finns enligt länk till hemsida ovan.

Artikel2 (tidigare Emmaus) har även en gul insamlingslåda för insamling av kläder och textiler. Mer information finns på deras hemsida.

Kretsloppscentraler

Byggavfall ombesörjer du som medlem att själv transportera till någon av kommunens tre kretsloppscentraler i Nacka (Boo, Älta och Östervik). På kretsloppscentralerna kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror, farligt avfall och återbruk. Mer information om öppettider etc hittar du på kommunens hemsida.

Mobil kretsloppscentral

Nacka kommun tillhandahåller en mobil kretsloppscentral enligt följande turlista. Utrymmet i den mobila kretsloppscentralen är begränsat.

Informationen uppdaterad: 2024-01-13


B

Balkonger

Ytbehandling av balkonggolv får endast ske genom målning med fuktsäker färg. Balkonggolvet får inte beläggas permanent med keramiska plattor eller motsvarande. Lösa mattor eller trätrallar måste, för att undvika frostskador i balkonggolvet, tas bort under vintern. Rengöring av balkongernas utsida ansvarar föreningen för.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Barnvagnar

Det finns förvaring för barnvagnar i varje hus. Av utrymningsskäl vid eventuell brand får barnvagnar ej ställas i trapphusen.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Belysning

Belysning i trapphus och källarutrymme tänds via ljudsensorer (så kallad Clap Switch) och slocknar efter en viss tid. Om du befinner dig i källaren och det blir mörkt, klappa i händerna eller ”hojta till” så tänds ljuset igen.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Blomsterlådor

Sätt gärna upp lådor för blommor eller växter på balkongen men tänk då på att placera dem på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Bostadsrätt och hyresrätt – vad är skillnaden?

Tre grundläggande skillnader mellan att äga en bostadsrätt och bo i en hyresrätt:

 1. Underhållsansvar – I en bostadsrätt, vilket samtliga lägenheter är i BRF Skuruberg, har du som medlem själv ansvar för att reparera saker som går sönder. I vissa fall kan föreningen vara ansvarig. Om så är fallet framgår det i föreningens stadgar.

  I en hyresrätt hjälper hyresvärden till med reparationer och underhåll. Som boende i en hyresrätt har du inte heller frihet att själv välja om du till exempel vill måla om eller byta kyl och frys.
 2. Rätt till inflytande – Bor du i en bostadsrätt har du köpt rätten att bo i bostaden. Bostaden är en del av bostadsrättföreningen där alla grannar tillsammans äger fastigheten. Det ger dig som medlem stora möjligheter att påverka.

  För dig som bor i hyresrätt är möjligheterna att påverka mindre, då det är hyresvärden som äger både bostaden och fastigheten.
 3. Månadsavgift jämfört med hyra – Det som reglerar avgiften för en bostadsrätt är hur föreningens ekonomi ser ut. Förvaltningskostnader, reparationer, lån och framtida underhåll spelar in.

  Hyresrättens hyra utgår ofta från lägenhetens standard, utformning och läge. Hyran är även reglerad i hyresrättslagen.

Informationen uppdaterad: 2024-05-20

Bostadsrättsförsäkring

BRF Skuruberg har i föreningen tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring hos Protector. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Kontaktuppgifter finner du i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Det är ett absolut krav att varje lägenhetsinnehavare har en gällande hemförsäkring.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Brandskydd

Föreningen har brandvarnare och brandsläckare i varje uppgång, brandsäkra väggar mellan celler, uppskyltade utrymningsvägar och nyservade rökluckor i trapphusen. Allt enligt brandskydds- och försäkringskrav. I trapphus, källargångar, andra utrymningsvägar och allmänna utrymmen, är det mycket viktigt att följa gällande brandskyddsregler.

Brandvarnare

Det är obligatoriskt att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten och regelbundet kontrollera att den fungerar och har batteri. Om du saknar en brandvarnare eller om den du har slutat fungera, är du välkommen att kontakta styrelsen för att få en ny.

Källargångar och trapphus måste hållas fria

Det är otillåtet att förvara föremål i allmänna utrymmen, i gångarna mellan källarförråden och i fastigheternas trapphus (inklusive dörrmattor). Detta enligt brandskydd och försäkringsregler. Föremål som placeras i dessa områden kommer märkas upp som felplacerade av föreningens fastighetsförvaltare och ställas undan för upphämtning av ägare. Föremål som inte upphämtats inom ett år kommer därefter kasseras.

Informationen uppdaterad: 2024-05-20

Bredband

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor som ingår i månadsavgiften. Om du vill ansluta dig så kontaktar du Telenors kundtjänst. Antingen tillhandahåller Telenor en router eller så kan du använda egen. Bredbandshastighet som ingår i avgiften är 100/100 Mbit/s. Telenor erbjuder även högre hastigheter och andra tilläggstjänster som telefoni eller tv-kanaler, men mot en tilläggskostnad.

Du behöver naturligtvis inte ansluta dig till detta nät; såväl telefon- som kabel-TV-nätet via Tele2 (Com Hem köptes upp av Tele2) erbjuder bredbandsuppkoppling, men då mot avgift. Tele2 erbjuder ett basutbud av TV-kanaler gratis, men mot avgift kan olika kanalpaket köpas.

I hallen finns uttag till bredband via Telenor. Sladd för anslutning av router ska ha en RJ-45 kontakt. Den röda pilen indikerar anslutningens nummer som kan vara bra att kunna uppge till kundtjänst.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Boulebana

Nedanför parkeringen, väster om Fasanvägen 30, ligger föreningens boulebana. Det finns inget system för tidsbokning och du tar med egna klot. Tänk på att visa respekt för dina grannar genom att inte spela för sent.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Byggavfall

För information om hantering av byggavfall, se rubriken Avfallshantering och Kretsloppscentraler ovan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Båtplats

I närområdet finns flera möjligheter till båtplats, de två närmaste alternativen på gångavstånd från föreningen är Skurusundets Båtsällskap och Saltsjö-Dufnäs Marina. Flera andra alternativ finns också i närområdet.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Bärbuskar och fruktträd

Föreningen har flertalet bärbuskar och fruktträd i direkt anslutning till fastigheterna och vill genom dessa erbjuda medlemmarna en gemenskap och möjlighet att ta del utav det som den gröna omgivningen har att erbjuda. Det finns björnbär, hallon, krusbär, rabarber, röda och svarta vinbär, smultron samt äppelträd.

För föreningens bärbuskar och fruktträd gäller följande regler:

 • Endast för föreningens medlemmar.
 • Vid skörd av bär och frukt, var vänlig och dela med dig till dina grannar, så att alla kan få ta del av denna förmån.

Informationen uppdaterad: 2024-05-20


C

Cyklar

Cykeln kan du ställa i cykelstället utanför fastigheten eller i cykelutrymmet i källaren. Vintertid ställs cyklar som inte används i cykelutrymmet i källaren, för att underlätta framkomlighet och snöröjning runt fastigheterna.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


D

Dörrmatta

Det är inte tillåtet att ha egen dörrmatta utanför entrédörren då trapphuset räknas som allmänna utrymmen och lyder under gällande brandskyddskrav.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


E

Ekonomi

Lägenheten som du har köpt är egentligen en andel av hela bostadsrättsföreningen, med rätten att bo i och nyttja den lägenhet du äger. Det innebär att du, tillsammans med alla andra medlemmar, har ett gemensamt ansvar för ekonomi samt skötsel av fastigheter, mark och trädgård.

Föreningens inkomster består till största delen av de avgifter som medlemmarna betalar varje månad. Dessutom tillkommer några lokalhyror. Intäkterna ska täcka föreningens löpande drift och underhåll, skatter, avgifter, räntor och amorteringar samt avsättningar för framtida reparationer och investeringar.

Till grund för föreningens ekonomi läggs varje höst en budget. Till hjälp med det löpande arbetet, har styrelsen genom avtal med ekonomisk förvaltare, såsom fakturering, kontering och framställande av ekonomirapporter.

För frågor avseende den ekonomiska förvaltningen, vänligen se menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

El

Elcentral i respektive lägenhet

Varje lägenhet har 3-fas 230 volt med 3 stycken 16 ampere huvudsäkringar. Jordfelsbrytare finns i varje lägenhet för personskyddet. För eventuell egen avläsning av elförbrukningen har lägenhetsinnehavare och lokalhyresgäster fått en nyckel till det särskilda utrymme där elmätaren är placerad.

Om det blir helt strömlöst kontrollera din jordfelsbrytare i första hand,  huvudsäkringarna kan i vissa fall också lösa ut, dessa måste då bytas vid din elmätare. Se även rubriken Strömavbrott nedan.

Elmätare och huvudsäkringstavla i respektive fastighet

Huvudsäkringarna till lägenheten sitter i källaren på Fasanvägen 30-34 samt 29, och i rum för barnvagnar på Fasanvägen 27 och 31. Skåp med säkringar är uppmärkt ”ELMÄTARE”. Elmätare och huvudsäkringstavla har samma anläggnings-id som elcentralen i lägenheten.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Energideklaration

För aktuell energideklarationen för föreningens fasigheter, se menyn För Medlemmar – Energideklaration.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Entréport

Portarna till fastigheterna ska alltid hållas stängda. Dels för energiförbrukningens skull under årets kallare månader, men också så att djur inte ska smita in eller obehöriga ta sig in. Mellan klockan 21:00 och 06:00 låses portarna automatiskt. Entréporten låses upp med en utav nycklarna som följde med vid köpet av lägenheten.

Källardörrar hålls alltid låsta och låses upp med en utav nycklarna som följde med vid köpet av lägenheten.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


F

Facebook

Se rubriken Social media nedan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Fasader

I fastigheternas fasader får inga infästningar eller hål av något slag göras. Detta kan medföra att fukt och väta tränger in.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Fastighetsförvaltare och kundportal

BRF Skuruberg har genom avtal komplett fastighetsförvaltning med Nabo AB. Nabo sköter drift, ekonomi, redovisning, teknik, finansierings- och skattefrågor, avisering och mycket mer åt föreningen och dess medlemmar.

Som medlem får du tillgång till en kundportal hos Nabo för att hantera olika typer av ärenden. Ta dig tid att besöka portalen och bekanta dig med de tjänster som finns tillgänliga:

 • Översikt på dina avier som är skickade till dig.
 • Information om din bostadsrätts andelstal och kapitaltillskott.
 • Aktuell plats i olika köer t.ex. parkeringsplats.
 • Möjlighet att skapa ärende för kontakt med Nabo.
 • Föreningsinformation och namn på förtroendevalda.

Nabo bistår naturligtvis även enskilda medlemmar om så önskas, men debitering sker då direkt till medlemmen.

Följ nedanstående guide för att logga in:

Välj LOGGA IN i menyn.

 • Ange ditt personnummer.
 • Klicka på LOGGA IN.
 • Starta BankID appen på din dator eller telefon och identifiera dig.

Informationen uppdaterad: 2024-05-20

Fastighetsskötsel och felanmälan

För information, se menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Fläktsystem

Se rubriken Köksfläkt och Ventilation nedan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Fukt

Vid eventuell fuktskada, eller misstänkt sådan, ska fastighetsförvaltaren Nabo kontaktas för att göra en besiktning. Denna besiktning är viktig för eventuella vidare åtgärder med beaktande av ansvarsfördelning och försäkring.

Kontaktuppgifter till fastighetsförvaltare finns anslaget på informationstavlan i varje hus eller i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter på denna hemsida.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Fönster

Lägenheternas fönster har en plåtbeklädnad utanpå fönsterkarmen av trä. Plåtbeklädnaden är fastsatt i karmen på så kallade distanser för att karmen ska ventileras och fukt inte ska stanna bakom plåten. Denna ventilation av karmen är mycket viktig och får inte äventyras genom uppsättning av t. ex. krokar, termometrar, blomställningar eller någon annan montering i fönsterkarmen.

I föreningens tvårumslägenheter har fönstret i vardagsrummet brandklassat fönsterglas med löstagbart fönstervred. Detta fönster ska hållas stängt och endast öppnas för fönstertvätt eller motsvarande.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


G

Grillning

Grillning på lägenhetens balkong med kol, briketter eller gasol är förbjudet. Endast el-grill som hanteras med varsamhet och med respekt får användas.

Grillning med kol, briketter eller gasol sker på någon av föreningens uteplatser.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Grovsopor

För information om hantering av grovsopor, se rubriken Avfallshantering ovan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


H

Hemförsäkring

Det är ett absolut krav att varje lägenhetsinnehavare har en gällande hemförsäkring.

BRF Skuruberg har i föreningen tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Hemsida

Bostadsrättsföreningens hemsida är just denna och adressen är www.skuruberg.se. Har du synpunkter och förbättringsförslag tas det tacksamt emot. Använd gärna kundportalen för att skapa ett ärende enligt guide i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns för närvarande inte i föreningen.

Informationen uppdaterad: 2023-08-11


I

Informationstavla

I entrén till varje byggnad sitter en informationstavla för föreningsmeddelanden. Där kan du bland annat hitta namnen på föreningens förtroendevalda, uppgifter om fastighetsskötare, förvaltare, jourentreprenör och aktuella anslag (se även Aktuellt – Anslag och För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter i menyn på denna hemsida).

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Instagram

Se rubriken Social media nedan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


J

Jourentreprenör

När du som medlem behöver omedelbar hjälp, t.ex. vid vattenskada eller elfel, utanför ordinarie kontorstid kan du kontakta jourentreprenör. Se menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Vänligen notera att jourärenden kan komma att debiteras direkt till medlem.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Julgran

När julen är över ska medlemmarna ombesörja bortforsling av sina julgranar i egen regi eller använda den möjlighet som Nacka kommun erbjuder genom den container som ställs upp vid återvinningsstationen. Mer information om återvinningsstationen finns ovan under rubriken Avfallshantering samt datum och tider för uppställning av containern finns på kommunens hemsida.

Observera att gamla julgranar ej längre får läggas i direkt anslutning till föreningens grovsoprum.

Informationen uppdaterad: 2024-01-13


K

Kabel-TV

Bostadsrättsföreningen har avtal för kabel-tv med Tele2 (Com Hem köptes upp av Tele2) vilket ger tillgång till deras basutbud. Vill du ha ytterligare kanaler kontaktar du själv Tele2.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Kompostering

För mer information se avsnitt Avfallshantering ovan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Källare och källarförråd

Varje lägenhet har både källar- och matförråd. Förråden ska vara låsta och märkta med lägenhetsnummer. Undvik att förvara föremål av stort värde i källarförråden och ha dem gärna under kontinuerlig uppsyn.

Gångarna i källaren får ej användas som förvaringsplats av föremål eller skräp. Detta på grund av framkomlighet och brandsäkerhetskrav.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Köksfläkt

Endast köksfläkt med kolfilter får installeras i föreningens lägenheter då fastigheterna bygger på ett självdragssystem. Det är alltså inte tillåtet att installera tryckande köksfläktar på befintliga imkanaler i respektive lägenhet och fastighet.

Varför kan köksfläkt inte installeras då imkanaler enligt uppgift ska vara tätade?

Det finns tätningar man kan låta utföra på imkanaler så att det inte blir läckage mellan kanalerna men det är inte det som är problemet i denna fråga. Problemet är att om man ansluter en köksfläkt i ett självdragssystem, som fastigheterna i BRF Skuruberg har, så förändras tryckförhållandena i huset.

Kan problemet beskrivas konkret med ett exempel?

En köksfläkt suger i sig cirka 50 liter luft i sekunden (ofta mycket mer). Den luften måste tas någonstans ifrån. Luften kommer då att tas ifrån lägenhetens frånluftskanaler, vilket innebär att luftflödet vänder i husetsventilationssystem, men även i från andra lägenheter.

Ofta så används köksfläktarna vid samma tidpunkt på dygnet, när boende lagar mat, vilket kommer att resultera i att luft tas från grannlägenheter vilket leder till luktspridning mellan lägenheterna. Luktspridningen leder till klagomål från medlemmarna.

Källa: Robin Linnå, Skorstensfejarmästaren, Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt, 2022-11-23

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


L

Laddstationer för elbilar

De sex laddstationerna på parkeringen mellan Fasanvägen 27 och 29 tillhandahålls och förvaltas av Nacka Kommun genom Qwello. Information om närliggande laddstationer finns på ChargeFinder.

Enligt generella parkeringregler är laddplatser reserverade för elfordon. Även när laddning inte pågår är det tillåtet att parkera ett elfordon på platsen.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Lekplats

En färgglad lekplats belägen intill bärbuskar och ett skogsparti. Lekplatsen, utrustad med sandlåda, lekstuga och klätterställning, erbjuder barnen en rolig och stimulerande miljö. För föräldrar eller medföljande vuxen finns en bänk att sitta på. Närliggande skogsområdet skapar en naturnära upplevelse som ger en lugn bakgrund och möjlighet till äventyr bland träd och stigar. Detta är en perfekt plats för familjer att spendera tid tillsammans, där lek och naturupplevelser går hand i hand.

Även om lekplatsen är besiktigad och godkänd vilar det ett ansvar på dig som vuxen att ha uppsikt och hjälpa till säker lek. Det är förbjudet att klättra upp på lekstugans tak.

Denna gunga har en metallfjäder som kan slå tillbaka kraftigt, iaktta därför försiktighet. Sanden under gungan är så kallad skyddssand och speciallt utvald för att ge ett mjukare fall om barn skulle ramla av. Var rädd om denna sand och barn ombedes använda sanden i sandlådan för aktiviteter.

Medföljande förälder eller annan vuxen ansvarar för att återställa lekplatsen i ordnat skick för att nya leksugna barn ska få en trevlig upplevelse. Det innebär att plocka ner leksaker i lådan och borsta bort grus och sand vid behov. Bänk och låda är ej avsedd för lek.

Informationen uppdaterad: 2024-05-24

Logotyp

Föreningen har haft en logotyp som främst funnits med på de anslag som satts upp i fastigheterna för information till medlemmarna. Logotypen var framtagen av en medlem med siluetten av en fasan.

Som ett steg i att öka användningen av föreningens logotyp, både för intern och extern kommunikation, behövdes en ny logotyp som är högupplöst och anpassad för både digital och tryckt media. En designtävling resulterade i det vinnande förslaget som den franska designern Laetitia Baray tagit fram.

Motivering för det vinnande designförslaget:

“Laetitia Barays design är en inspirerad modernisering av föreningens befintliga logotyp, som samtidigt inkluderar och relaterar till de värden vi ser i vår förening och vårt närområde. Logotypen berör genom det handritade hantverket naturen och dess autenticitet.”

Lägenhetsförteckning och lägenhetsregister

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistret och innehåller grundläggande uppgifter såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp om landets bostäder.

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Det nationella lägenhetsregistret, som administreras av Lantmäteriet, ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

På informationstavlan i varje byggnad finns information om lägenhetsnummer för både föreningen och Lantmäteriet. Som medlem finner du även föreningens lägenhetsnummer på den ekonomiska förvaltarens kundportal.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen kan beställas via den ekonomiska förvaltarens hemsida av medlemmar och banker, se menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

M

Markiser

Om markis önskas, bekostas det av medlem och ska i så fall installeras i balkongstrukturen. Innan montering av markis får ske behövs ett godkännande från styrelsen. Blankett för ansökan finns på denna hemsida i menyn För Medlemmar – Blanketter: “Regler för ändring i lägenhet samt mall för begäran om tillstånd för ändring i lägenhet”.

Ingen montering får ske i fasad eller fönsterkarmar, då risk finns för fukt att tränga in.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Mattpiskning

En ställning för att piska mattor finns placerad mellan grovsoprummet och Fasanvägen 34. Tänk på att visa respekt för dina grannar genom att inte piska mattor för sent.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Medlemskap

För att bli medlem i BRF Skuruberg krävs att man äger minst 10 % av en lägenhet i föreningen. Medlemskap i HSB krävs för att äga lägenhet i föreningen och ansöks om hos HSB i samband med köp av lägenhet.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Moped och motorcykel

Moped och motorcykel parkeras på asfaltsytan bakom föreningens grovsoprum. Parkering framför entréer och på vändplaner är ej tillåtet på grund av framkomlighet för utryckningsfordon och färdtjänstmedel.

Moped och motorcykel får ej förvaras i källare på grund av brandfara och strider mot föreningens försäkringsvillkor.

Informationen uppdaterad: 2024-05-20

Motioner

Till årsstämman kan medlem motionera om frågor hen vill att stämman ska behandla och besluta om. Motioner måste enligt stadgarna lämnas till styrelsen senast före februari månads utgång. Mall för motioner finns på hemsidan under rubriken För Medlemmar – Blanketter.

Hur du som medlem kontaktar styrelsen och hur en motion skickas till styrelsen finns som exempel i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter under rubriken Styrelsen.

Informationen uppdaterad: 2024-05-20

Mögel

Vid eventuell mögelskada, eller misstänkt sådan, ska teknisk förvaltare kontaktas för att göra en besiktning. Denna besiktning är viktig för eventuella vidare åtgärder med beaktande av ansvarsfördelning och försäkring. Kontaktuppgifter till teknisk förvaltare finns anslaget i varje trappuppgång eller i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter på denna hemsida.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


N

Namnbyte på ytterdörr

Behöver namnet på lägenhetens ytterdörr och anslagstavlan i entrén bytas, sker detta via anmälan om ärende direkt till teknisk förvaltare, kontaktuppgifter i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter på denna hemsida.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Nyckelbox

Ifall medlem behöver tillgängliggöra lägenhet för till exempel teknisk förvaltare så finns ett nyckelskåp placerat i gången vid föreningens tvättstuga.

Informationen uppdaterad: 2023-03-15

Nycklar

Nycklar till tvättstuga, bokningstavla, elmätarskåp, etc. hör till varje lägenhet och ingår i överlämningen vid lägenhetsförsäljning. Har du inte fått nycklar då du köpte lägenheten, kontaktar du i första hand den tidigare ägaren, eller styrelsen för att köpa en ny tvättcylinder.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


O

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, görs regelbundet enligt gällande regler och det är bostadsrättsföreningen som ska se till att OVK utförs. Senast gällande intyg för OVK anslås på informationstavlan i varje byggnad.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Odlingslotter

Det finns odlingslotter på föreningens mark, vilka brukas av medlemmar. Intresseanmälan för kö till odlingslotterna görs i kundportalen hos föreningens fastighetsförvaltare. För instruktion se För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter. Efter inloggning, finner rubriken Köer i menyn. Lotterna kommer tilldelas löpande utifrån kön.

Informationen uppdaterad: 2023-08-11

Ohyra

Om ohyra upptäcks i lägenheten vänligen kontakta skadedjursbekämpare för omgående hjälp med bekämpning. Kontaktuppgifter finner du under rubriken För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter på denna hemsida eller på informationstavlan i porten. Kostnaden för skadedjursbekämpning täcks av föreningens fastighetsförsäkring och åtgärd utförs utan självrisk.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Ombyggnad och renovering

Om du planerar en mer omfattande förändring av din lägenhet behöver du kontakta styrelsen för att informera dig om byggnadens konstruktion, standard och installationer. Föreningen kan även ha planerade förändringar som kan påverka din renovering.

Innan en väsentlig förändring genomförs behövs godkännande från styrelsen. Blankett för ansökan finns på denna hemsida under rubriken För Medlemmar – Blanketter: “Regler för ändring i lägenhet samt mall för begäran om tillstånd för ändring i lägenhet”. I vissa fall kan även extern besiktningsman behöva konsulteras.

Se föreningens stadgar, i menyn För Medlemmar – Stadgar, gällande skyldigheter och rättigheter vid renovering. Vänligen tänk på att husen är lyhörda. Visa hänsyn till dina grannar, och arbeta inte med ombyggnation och renovering på tider då dina grannar blir störda. Informera gärna medlemmar i samma fastighet när arbeten planeras göras som påverkar andra, till exempel om vattnet tillfälligt behöver stängas av.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


P

Pantsättningshandlingar

För information om pantsättningshandlingar se menyn För Bank & Mäklare – Pantsättningshandlingar. För aktuell pantsättningsavgift, se menyn För Medlemmar – Avgifter och Hyror.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Parkering

BRF Skuruberg

Föreningen har 23 parkeringsplatser för uthyrning till medlemmar, främst belägna bakom fastigheten på Fasanvägen 30. Vill du ställa dig i kö för att hyra en parkeringsplats, vänligen använd kundportalen eller kontakta fastighetsförvaltare enligt kontaktuppgifter i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Följande regler gäller för föreningens parkeringsplatser:

 • Endast en (1) parkeringsplats per lägenhet.
 • Extern uthyrning är ej tillåten.
 • Medlem som har sin lägenhet uthyrd i andra hand får inget erbjudande om plats, men får stå kvar i kön.
 • Medlem som erbjuds parkeringsplats ska svara inom 10 vardagar, annars går erbjudandet till nästa person i kön.

Som inloggad medlem i den ekonomiska förvaltarens kundportal hittar du information om när du ställde dig i kön under menyalternativ Köer. Vill du veta din aktuella köplats, vänligen kontakta ekonomisk förvaltare genom ett ärende.

För dig som tilldelas en parkeringsplats, hämtas nycklar till motorvärmare genom styrelsen. Eluttagen vid parkeringsplatserna är enbart avsedda för motorvärmare och får ej användas för något annat. För aktuella avgifter och månadshyra, se menyn För Medlemmar – Avgifter och Hyror eller vänligen kontakta fastighetsförvaltare enligt För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

På fastigheternas gårdar råder parkeringsförbud för alla typer av motorfordon (inklusive mopedbilar, motorcyklar och mopeder) och släpkärror. Gård eller uppfart får endast användas för i- eller urlastning av passagerare eller varor.

Karta över föreningens parkeringsplatser

Klicka gärna på fotografiet för för en detaljerad översiktskarta med föreningens numrerade parkeringsplatser. Parkeringsplats ett (1) benämns 9501, parkeringsplats två (2) benämns 9502 etc i föreningens avtal och register. Av föreningens 23 parkeringsplatser visas 22 på kartan.

Nacka kommun

Parkeringsplatserna mellan Fasanvägen 27 och 29, samt mellan Fasanvägen 32 och 34 tillhandahålls och förvaltas av Nacka Kommun. Lokala trafik- och parkeringsbestämmelser gäller på Fasanvägen och regleras genom uppsatta trafikskyltar. Nacka kommun tillämpar bland annat datumparkering och Fasanvägen besöks frekvent av parkeringsvakter. För information om laddplatserna mellan Fasanvägen 27 och 29, se avsnitt om Laddstationer för elbilar ovan eller kontakta Nacka Kommun.

Informationen uppdaterad: 2023-10-02


R

Reparationsfond

Den inre reparationsfonden är utbetald i sin helhet och vid föreningsstämman den 30 maj 2023 beslutad att avvecklas i sin helhet.

Informationen uppdaterad: 2023-06-05


S

Skyddsrum

Varje fastighet i föreningen har ett skyddsrum som är beläget i källaren. I samtliga hus är skyddsrummen utformade som cykelförvaring, förutom på Fasanvägen 31, där dess placering är ett separat rum i anslutning till källarförråden.

Skyddsrummen är senast besiktigade och godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under år 2020. För generell information kring skyddsrum hänvisas till myndighetens hemsida msb.se.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Snöröjning

Föreningen har avtal med fastighetsskötaren om snöröjning. Hjälp gärna till att hålla rent från snö och is vid entréerna när behov finns.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Social media

Facebook

Boende i föreningen kan utbyta information i en Facebook-grupp som heter “BRF Skuruberg (Nacka)”. Styrelsen har inget ansvar för gruppen utan den drivs av föreningsmedlemmar. Länk till gruppen finns längst ner på denna sida.

Instagram

Föreningen har en egen Instagramsida, @brfskuruberg, som även är länkad till hemsidans startsida.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Strömavbrott

Om det blir helt strömlöst kontrollera din jordfelsbrytare i första hand,  huvudsäkringarna kan i vissa fall också lösa ut, dessa måste då bytas vid din elmätare. Om även dina grannars lägenheter är strömlösa, kontakta avbrottsinformation på Nacka Energi.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Styrelsen

Se avsnitt Styrelsen i menyn För Medlemmar – Förtroendevalda.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Städning av trapphus

Föreningen har avtal med ett städföretag som genomför städning en gång i veckan inklusive våttorkning av trapphusen och efter särskild lista i övriga utrymmen. Dessutom har vi mattor i entrén för att undvika att smuts dras in i onödan. Egen dörrmatta ska du ha innanför lägenhetsdörren för att underlätta städning av trapphus men också av brandskyddskrav.

Informationen uppdaterad: 2023-08-11


T

Träd och buskar

Skötsel av träd, rabatter och gångar såsom viss beskärning av träd och buskar samt gräsklippning köper föreningen av en entreprenör. Upptagning av löv ingår inte i uppdraget utan sköts av medlemmarna vid den gemensamma städningen.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Trädgårdsredskap

Föreningen äger ett antal trädgårdsredskap som används vid vår- och höststädning.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Tvättstugan

På Fasanvägen 29 finns den gemensamma tvättstugan för föreningens medlemmar via separat ingång. Den har tre tvättutrymmen varav ett är för grovtvätt. Bokning av tvättider görs på bokningstavlan med en egen cylindernyckel. Tvättider är mellan kl 07:00 och 22:00, varje tvättpass är 3-4 timmar långt. Tvättpass som inte tagits i anspråk en timme efter angiven starttid är fri att disponeras av annan föreningsmedlem.

Glöm inte att städa efter dig. Gör rent torktumlarens filter, städa ur torkskåpet och torka av golv och tvättmaskiner. Hundar och andra husdjur får inte följa med in i tvättstugan.

Vid fel, gör anmälan direkt hos teknisk förvaltare samt sätt gärna upp en lapp om datum när felanmälan gjorts och av vem. Kontaktuppgifter till teknisk förvaltare, se menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


U

Uteplats

Föreningen har flera uteplatser till medlemmarnas förfogande och är spritt placerade på föreningens mark.

Skogsdungen – Fasanvägen 27

En naturnära uteplats omgiven av ståtliga ekträd och ett angränsande skogsområde som erbjuder en känsla av ro och avskildhet. Den omedelbara närheten till skogen inbjuder till utforskning eller lugna promenader längs närliggande skogsstigar, medan den svala skuggan från träden ger en skön paus från sommarsolen.

Boulebanan – Fasanvägen 30

En charmig uteplats vid sidan av föreningens boulebana, omgiven av en vidsträckt gräsmatta. Uteplatsen är utrustad med utemöbler där besökare kan slå sig ned efter en omgång boule. Den stora gräsmattan erbjuder gott om utrymme för andra fritidsaktiviteter eller bara för att ligga och njuta av solen. Denna fridfulla plats är perfekt för sociala sammankomster eller en avkopplande eftermiddag i det gröna.

Trädgården – Fasanvägen 30 och 32

En mysig uteplats placerad mellan två av föreningens fastigheter, omgiven av buskar som ger både skönhet och privatliv. Uteplatsen är utrustad med ett klassiskt möblemang som inkluderar bekväma sittplatser och ett litet bord, idealiskt för morgonkaffe eller något svalkande att dricka en varm sommarkväll.

Äppellunden – Fasanvägen 32 och 34

I direkt anslutning till föreningens äppelträd finns en idyllisk uteplats omgiven av frodiga äppelträd. På gräsmattan står ett rustikt träbord och matchande stolar, perfekt för en sommarfika under trädens skugga.

Syrenbersån – Fasanvägen 29

I direkt anslutning till Fasanvägen 29 finns en vacker syrenberså som ger en grön tillflykt för sköna sommarkvällar. Eftersom uteplatsen har balkonger direkt ovanför ombedes grillning ske på den närliggande asfaltsplanen för att grillrök ej ska störa.

Skogsbacken – Fasanvägen 29 och 31

Denna uteplats länkar samman föreningens närliggande skog och natur med fastigheternas asfaltsplan. Rött marktegel med horisontella träribbor döljer effektivt bakomliggande betongfundament med tillhörande pergola. Ljusslingor är upphängda i pergolans tak för att skapa en inbjudande atmosfär på kvällarna. Strömbrytare till ljusslingan finns placerad längst in i pergolan. Blomlådorna i cortinstål fyller både funktionen som bärare av vacker blomster, inramning av uteplatsen mot asfalten men också på vintern för att vägleda vid snöskottningen. Uteplatsen är utrustad med en fast grill som kan användas året runt.

Då uteplatsen är utrustad med eluttag finns en elektrisk grilltändare och grillredskap tillgängliga i en plåthink som förvaras i tvättstugan i direkt anslutning till nyckelskåpet. Den elektriska grilltändaren ska borga för att medlemmarna använder mindre tändvätska och därmed en mer miljövänligare hållning till grillningen. Observera att grilltändaren kan bli väldigt varm efter användning och säkerställ att den får svalna innan förvaring.

Informationen uppdaterad: 2024-05-10


V

Vattenskada

Vid eventuell vattenskada, eller misstänkt sådan, ska teknisk förvaltare kontaktas så att besiktning kan genomföras. Detta är viktigt för vidare eventuella åtgärder med beaktande av ansvar och försäkring. Kontaktuppgifter till föreningens tekniska förvaltare finns under avsnitt Teknisk förvaltning i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter eller anslaget i entrén i varje trappuppgång.

Meddela även styrelsen om vad som inträffat genom något av de två sätt som beskrivs under avsnitt Styrelsen i menyn För Medlemmar – Förtroendevalda.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Ventilation

I föreningens fastigheter skiftas inomhusluft i lägenheterna genom så kallat självdragssystem. Självdrag innebär förenklat att varmluft lämnar lägenheten via imkanaler och friskluft dras in via luftintag, så kallad spaltventil. Läs vad som gäller kring Köksfläkt i rubriken ovan.

Spaltventil för intag av luft

För intag av friskluft används spaltventiler som är monterade i fönsterkarmen i sov- och vardagsrum. Följande punkter är viktiga för att säkerställa bra intag av friskluft och ventilation i lägenheten:

 • Spaltventilerna ska alltid vara öppna. Om spaltventilen är öppen “pekar” de två piggarna bort från varandra, enligt nedanstående bild.
 • Spaltventilerna ska hållas rena, så att luften inne i lägenhet kan cirkulera.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Vägbommar

Nacka kommun öppnar vägbommarna för att underlätta snöröjningen under vintern och detta brukar ske omkring 1 december till den 30 april.

Informationen uppdaterad: 2024-05-20

Värme och varmvatten

Föreningens kostnader kan hållas nere om alla bidrar till att ha lagom varmt i sin lägenhet. För varje grad som lägenhetstemperaturen höjs stiger uppvärmningskostnaden med cirka sex (6) procent. Även genom att bruka måttlig mängd varmvatten kan var och en hjälpa till att hålla kostnaderna nere. Om kostnaderna ökar måste även månadsavgiften höjas, se rubriken Ekonomi ovan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Vår- och höststädning

Medlemmarna städar gemensamt föreningens gemensamma ytor, både inne och ute, två gånger om året. Vid städningen ordnas i regel fika och lättare förtäring. Städningen är ett bra tillfälle att lära känna dina grannar bättre.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


Å

Årsstämma

Ordinarie årsstämma för föreningen ska enligt stadgarna hållas före juni månads utgång, men vanligtvis hålls den i maj. På stämman väljs styrelse, revisor och valberedning. Dessutom redovisas årets ekonomiska resultat. Det är viktigt att du som medlem kommer på stämman, så att du är med och påverkar val av förtroendevalda och tar del av väsentlig information för föreningen.

Läs mer under För Medlemmar – Föreningsstämmor i menyn ovan.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


Ä

Ägarandel

Varje lägenhet får ha maximalt tre delägare. Var och en av dessa ska äga minst 10 % av lägenheten.

*** Mer information inom kort ***

Informationen uppdaterad: 2023-03-06


Ö

Överlåtelseavgift

För information, se menyn För Medlemmar – Avgifter och Hyror.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka