Blanketter


Ladda ner aktuell blankett från dokumenthanterare

Samtliga blanketter finns tillgängliga för nedladdning av medlem i kundportalen hos föreningens ekonomiska förvaltare. Nedanstående guide beskriver var blanketterna finns och hur de laddas ned.

 • Starta webbläsaren och ange adressen https://nabo.se/.
 • Klicka på LOGGA IN i menyn.

 1. Ange personnummer enligt format ÅÅÅÅMMDD-NNNN.
 2. Klicka på knappen märkt med BankID och LOGGA IN.
 3. Verifiera din inloggning i BankID applikationen, antingen i din mobiltelefon eller dator.

 1. I menyn till vänster välj Dokumenthanterare.
 2. Klicka på gula katalog-ikonen Blanketter för medlemmar.

 • Tillgängliga blanketter i aktuell katalog visas.
 • Klicka på moln-ikonen för att ladda ner blankett som efterfrågas lokalt i din dator för vidare användning och redigering.

Informationen uppdaterad: 2023-03-08

Skicka ifylld blankett till styrelsen

Nedanstående guide beskriver hur medlem skickar ifylld blankett via kundportalen hos föreningens ekonomiska förvaltare till styrelsen.

 • Starta webbläsaren och ange adressen https://nabo.se/
 • Klicka på LOGGA IN i menyn.

 • Ange personnummer enligt format ÅÅÅÅMMDD-NNNN.
 • Klicka på knappen märkt med BankID och LOGGA IN.
 • Verifiera din inloggning i BankID applikationen, antingen i din mobiltelefon eller dator.

 1. I menyn till vänster välj Ärenden.
 2. Klicka på den orange knappen Skapa nytt ärende.

 1. Fyll i rubrik för vad ärendet avser.
 2. Klicka på pilen och en drop-down lista visar mottagare av ärendet: Förvaltare, Styrelse eller båda två. Säkerställ att bock enbart är markerad framför Styrelse.
 3. Beskriv aktuellt ärende och vad bifogad blankett eller dokument avser.
 4. Scrolla ner i formuläret för att kunna bifoga fil.

 1. Klicka på knappen + Lägg till fil. Storlek på bifogad fil får maximalt vara 15 Mbyte. Om filens storlek överskrider 15 Mbyte kommer det inte gå att bifoga någon fil.

 1. Välj den fil som ska bifogas till ärendet.
 2. Klicka på Öppna/Open för att bekräfta ditt val av fil.

 1. Bifogad fil är nu kopplat till aktuellt ärende.
 2. Klicka på den orange knappen Skapa ärende för att skapa och skicka ärendet till styrelsen.

 1. Ärendet är nu registrerat och har fått ett unikt nummer som bekräftelse.

Informationen uppdaterad: 2023-03-08

Översikt och beskrivning av tillgängliga blanketter

Översikt av tillgängliga blanketter och beskrivning när dessa ska användas av medlem.

Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

Innan en bostadsrättslägenhet kan upplåtas i andra hand måste ansökan göras och godkännas av styrelsen. Blanketten används av medlemmen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om styrelsens samtycke om andrahandsuthyrning. Observera att ansökan och samtycke måste göras för varje andrahandsuthyrare, det vill säga andrahandsuthyrning får ej tas över.

Informationen uppdaterad: 2023-03-08

Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

När styrelsen beviljat och godkänt upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand måste avtal upprättas som reglerar upplåtelse mellan bostadsrättsägaren och andrahandsuthyrare. Kopia på avtal, gärna i digitalt inskaffat format, ska skickas till styrelsen snarast möjligt.

Informationen uppdaterad: 2023-03-08

Fullmakt vid föreningsstämma

Om medlem inte kan medverka vid en föreningsstämma kan fullmakt tecknas och därigenom utöva sin rösträtt genom ombud:

 • Ombud får bara företräda en medlem.
 • Varje medlem har en röst.
 • Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de bara en röst tillsammans.
 • Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne bara en röst.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Informationen uppdaterad: 2023-03-08

Mall för motion till föreningsstämma

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma om hen begär det. Motioner ska vara korrekt ifyllda och inlämnade inom bestämd tid, i enlighet med föreningens stadgar.

Informationen uppdaterad: 2023-03-08

Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet

För att medlem ska få lov att göra väsentliga ändringar i lägenheten, måste begäran ske skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna innan ändringar får genomföras.

Vissa ändringar innebär att medlem också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart.

Informationen uppdaterad: 2023-03-08

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka