Blanketter

Navigation: Hem » Blanketter


Nedan finner du diverse blanketter som ska användas. XXXX

!! Kontrollera att dessa är de senaste versionerna !! Eller går det att länka till HSB?

Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

Innan en bostadsrättslägenhet kan upplåtas i andra hand måste ansökan göras och godkännas av styrelsen.

?? Skrivning kring att godkännande måste göras för varje andrashandsuthyrare, får ej tas över ??


Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

När styrelsen beviljat och godkänt upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand måste avtal upprättas som reglerar upplåtelse mellan bostadsrättsägaren och xxx.

?? Vad händer om det är flera ägare, måste alla ägare skriva på ??


Fullmakt vid föreningsstämma

Om du som medlem inte kan medverka vid en föreningsstämma kan du teckna en fullmakt. Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de
bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har
denne bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.


Mall för motion till föreningsstämma

Här kommer den beskrivande texten.


Regler för ändring i lägenhet samt mall för begäran om tillstånd för ändring i lägenhet

Beskrivande text


Mall för uttag ur inre reparationsfond

Beskrivande text

BRF Skuruberg i Nacka