Felanmälan och Kontaktuppgifter

Navigation: Hem » Felanmälan och Kontaktuppgifter


Felanmälan

Vänligen läs detta innan felanmälan görs

För att du som medlem ska få rätt och snabb hjälp med en felanmälan kommer några viktiga råd:

  • Vilken typ av ärende din felanmälan avser avgör vilken förvaltare som ska kontaktas: drift, ekonomisk eller teknisk.
  • En felanmälan kan göras via olika kanaler: digitalt via hemsida, telefon
  • Beroende på hur snabbt felet behöver avhjälpas avgör om du som medlem om anmälan görs inom ordinarie kontorstider eller som jour, dvs utanför ordinarie kontorstider.
  • skrivning om att skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt xxx

Ekonomisk förvaltning

Exempel på felanmälan som rör den ekonomiska förvaltningen är:

  • Problem med inbetalning av månadsavgiften.
  • xxx
  • xxx

Anmälan

Följ nedanstående guide för att göra en felanmälan via Nabos hemsida.

xxxxx

xxxx

xxxx

xxxxxx

Teknisk förvaltning

Bostadsrättsförening Skuruberg har genom avtal fastighetsskötsel och teknisk förvaltning med Nacka Drift & Skötsel AB. Felanmälan kan göras:

  • Via hemsida, dygnet runt, via menyn Kundzon/Felanmälan (rekommenderas).
  • Via telefon, vardagar 08.00 – 16.00, 0707-296 292.
  • Akut, vardagar 16.00 – 07.00 och helger, 08-18 70 00.

Fel i bostadsrättslägenhet hanteras vanligen av medlemmen själv enligt föreningens stadgar. Kontakta styrelsen vid frågor om detta.

Nacka Drift & Skötsel AB bistår naturligtvis även enskilda medlemmar om så önskas, men debitering sker då direkt till medlemmen.

Anmälan via hemsida

Följ nedanstående guide för att göra en felanmälan via Nacka Drift & Skötsels hemsida.

xxxx

xxx

xxx

xxx

Kontaktuppgifter

Skadedjur och skadeinsekter

Föreningen har avtal med Nomor för bekämpning av skadedjur och skadeinsekter. Har du problem kontaktar du Nomor antigen via kontaktformulär på deras hemsida eller på telefon: 0771-122 300.

Kostnaden täcks av föreningens fastighetsförsäkring och åtgärd utförs utan självrisk.

Jour? Låssmed? Rörmokare? Telenor? Tele2?

Brandsäkerhet?

För skötsel och tillsyn av hus och vvs-system har föreningen avtal med olika entreprenörer. Fel som medlem upptäcker i allmänna utrymmen kan meddelas via internet: www.nackadrift.se, eller via telefon vardagar 08.00 – 16.00: 070 729 62 92

Vid akuta fel övrig tid. Tel: 08-18 70 00 eller telefon. OBS! Detta gäller endast akuta fel som inte kan vänta till nästa dag, eftersom det är kostsamt. Om anmält fel visar sig falla på den enskilde medlemmens ansvar kan föreningen komma att vidarefakturera uppkomna kostnader till medlemmen.

BRF Skuruberg i Nacka