Felanmälan och Kontaktuppgifter


Felanmälan

Vänligen läs detta innan felanmälan görs för snabb hjälp

För att du som medlem ska få rätt och snabb hjälp med en felanmälan kommer några viktiga råd:

 • Vilken typ av ärende din felanmälan avser avgör vilken förvaltare som ska kontaktas: drift, ekonomisk eller teknisk.
 • En felanmälan kan göras via olika kanaler: digitalt via formulär på hemsida, via mejl eller telefon. Rekommendation är via formulär på respektive förvaltares hemsida då du direkt får kvittens på anmälan.
 • Beroende på hur snabbt felet behöver avhjälpas avgör om du som medlem om anmälan görs inom ordinarie kontorstider eller som jour, dvs utanför ordinarie kontorstider. Vid Jour kan extra avgift utgå som betalas av medlemmen.

Tre grundläggande skillnader mellan att äga en bostadsrätt och bo i en hyresrätt:

 1. Underhållsansvar – I en bostadsrätt, vilket samtliga lägenheter är i BRF Skuruberg, har Du själv ansvar för att reparera saker som går sönder. I vissa fall kan föreningen vara ansvarig. Om så är fallet framgår det i föreningens stadgar.

  I en hyresrätt hjälper hyresvärden till med reparationer och underhåll. Som boende i en hyresrätt har du inte heller frihet att själv välja om du t.ex. vill måla om eller byta kyl- och frys.
 2. Rätt till inflytande – Bor du i en bostadsrätt har Du köpt rätten att bo i bostaden. Bostaden är en del av bostadsrättsföreningen där alla grannar tillsammans äger fastigheten. Det ger dig som medlem stora möjligheter att påverka.

  För dig som bor i hyresrätt är möjligheterna att påverka mindre, då det är hyresvärden som äger både bostaden och fastigheten.
 3. Månadsavgift jämfört med hyra – Det som reglerar avgiften för en bostadsrätt är hur föreningens ekonomi ser ut. Förvaltningskostnader, reparationer, lån och framtida underhåll spelar in.

  Hyresrättens hyra utgår ofta från lägenhetens standard, utformning och läge. Hyran är även reglerad i hyresrättslagen.

Ekonomisk förvaltning

BRF Skuruberg har genom avtal ekonomisk förvaltning med Nabo AB. Nabo sköter ekonomi, redovisning, finansierings- och skattefrågor, avisering och mycket mer åt föreningen och dess medlemmar.

Som medlem får du tillgång till en kundportal hos Nabo för att hantera olika typer av ärenden. Ta dig tid att besöka portalen och bekanta dig med de tjänster som finns tillgänliga:

 • Översikt på dina avier som är skickade till dig.
 • Information om din bostadsrätts andelstal och kapitaltillskott.
 • Aktuell plats i olika köer t.ex. parkeringsplats.
 • Möjlighet att skapa ärende för kontakt med Nabo.
 • Föreningsinformation och namn på förtroendevalda.

Kontakt med Nabo kan göras:

 • Via hemsida (www.nabo.se), dygnet runt (rekommenderas).
 • Via telefon, vardagar 09.00 – 12.00, 010-288 00 27.
 • Via mejl: boende@nabo.se, dygnet runt.

Följ nedanstående guide för att logga in och skapa ett ärende via Nabos hemsida

Välj LOGGA IN i menyn.

 1. Ange ditt personnummer.
 2. Klicka på LOGGA IN.
 3. Starta BankID appen på din dator eller telefon och identifiera dig.
 1. I menyn till vänster, klicka på Ärenden.
 2. Klicka på den orange knappen Skapa nytt ärende.
 1. Ett formulär för att skapa ett ärende öppnas.
 2. Välj en lämplig rubrik på det ärende som du vill skapa.
 3. Som medlem har du möjlighet att skapa ett ärende med:
  • Förvaltare – I detta fall Nabo.
  • Styrelse – Det rekommenderade sättet att föra en dialog kring ärende med styrelsen.
 4. Skriv en tydlig och utförlig beskrivning av ditt ärende.
 5. Välj prioritet och när du önskar att ärendet ska vara besvarat eller klart.
 6. Om du vill bifoga en fil såsom t.ex. dokument eller foto går det bra.
 7. Klicka på Skapa ärende.

Teknisk förvaltning

Bostadsrättsförening Skuruberg har genom avtal fastighetsskötsel och teknisk förvaltning med Nacka Drift & Skötsel AB. Felanmälan kan göras:

 • Via hemsida, dygnet runt, via menyn Kundzon/Felanmälan (rekommenderas).
 • Via telefon, vardagar 08.00 – 16.00, 0707-296 292.
 • Akut, vardagar 16.00 – 07.00 och helger, 08-18 70 00.

Fel i bostadsrättslägenhet hanteras vanligen av medlemmen själv enligt föreningens stadgar. Kontakta styrelsen vid frågor om detta.

Nacka Drift & Skötsel AB bistår naturligtvis även enskilda medlemmar om så önskas, men debitering sker då direkt till medlemmen.

Anmälan via hemsida

Följ nedanstående guide för att göra en felanmälan via Nacka Drift & Skötsels hemsida.

Klicka på länken KUNDZON/FELANMÄLAN.

 1. Scrolla ner i bilden tills du ser rubriken FELANMÄLAN och ett formulär.
 2. I fältet Kund väljer du Brf Skuruberg.
 3. I fältet Adress väljer du din adress, t.ex. Fasanvägen 34, för att identifiera rätt fastighet.
 4. I fältet Lägenhetsnummer väljer du din lägenhet, t.ex. 011, för att identifiera rätt lägenhet.
 5. I fältet Klassificering försöker du i möjligaste mån kategorisera vad din felanmälan avser för att rätt person ska kunna hantera ditt ärende.
 6. I fältet Ditt namn skriver du in både för- och efternamn.
 7. I fältet E-postadress skriver du in din mejladress för att få en bekräftelse på felanmälan samt länk för att kunna följa status på ärendet.
 8. I fältet Telefon skriver du in telefonnummer för att kunna bli kontaktad kring ärendet.
 9. I fältet Mobiltelefon skriver du in mobilnummer för att kunna bli kontaktad kring ärendet.
 10. Välj en lämplig rubrik på det ärende som du vill skapa.
 11. Skriv en tydlig och utförlig beskrivning av ditt ärende.
 12. Om du vill bifoga en fil såsom t.ex. dokument eller foto går det bra.
 13. Klicka på Skicka.

Vill du följa status på ditt ärende kan du använda länken i det mejl som du fått skickat som bekräftelse på din felanmälan

Kontaktuppgifter

Bostadsrättsförsäkring

BRF Skuruberg har tecknat en gemensam bostadsrättsförsäkring hos Protector. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte behöver ha ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Har du frågor kontaktar du Protector via deras hemsida eller på telefon: 08-410-637 00.

Det är ett absolut krav att varje lägenhetsinnehavare har en gällande hemförsäkring.

Skadedjur och skadeinsekter

Föreningen har avtal med Nomor för bekämpning av skadedjur och skadeinsekter. Har du problem kontaktar du Nomor antigen via kontaktformulär på deras hemsida eller på telefon: 0771-122 300.

Kostnaden täcks av föreningens fastighetsförsäkring och åtgärd utförs utan självrisk.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka