Frågor och Svar


Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna från mäklare som varit engagerade för medlems räkning. Kompletterande information finns in menyn För Medlemmar – Skuruberg A-Ö samt För Spekulanter.

OBS! Läs igenom allt nedan samt rekommenderade menyalternativ ovan innan ev. kontakt med styrelsen tas för ytterligare information.

Avfallshantering

Sopstationer för hushållsavfall finns vid hus 30 samt hus 34. Det finns ett särskilt hus för grovsopor utanför Fasanvägen 34.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Avgift

Avgiftshöjning om 10% från och med maj 2024.

Hög inflation, förändrat ränteläge och planerade projekt i den nya 50-åriga underhållsplanen föranledde styrelsen att 2023 ge Nabo i uppdrag att utföra en långsiktig ekonomisk analys. Med grund i denna beslutades också en avgiftshöjning om 10% från och med maj 2024. Avgiftshöjningen är ämnad att gå till en ny amorteringsplan för att skapa låneutrymme i framtiden utifrån den nya underhållsplanen, vilket vid försäljning räknas som kapitaltillskott och därmed är skattemässigt gynnsamt för medlemmarna.

Informationen uppdaterad: 2024-05-10

Vad ingår i månadsavgiften?

  • Bostadsrättstillägg
  • Bredband
  • Vatten
  • Värme

Informationen uppdaterad: 2023-03-20

Bredband

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal, från den 1 augusti 2024 med Stockholms Stadsnät, för bredband som ingår i avgiften. Hastigheten som ingår är 1000/1000 Mbit/s, vill du ha högre hastighet kan du lägga till det mot en avgift.

Informationen uppdaterad: 2024-05-10

Byggnadsår

1958-1959.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Ekonomi

Belåning 4 092 kronor per kvadratmeter (2023-12-31).

Informationen uppdaterad: 2024-05-10

Föreningen

Bostadsrättförening Skuruberg i Nacka registrerades den 15 maj 1957. Föreningen består av sex (6) fastigheter, byggdes under åren 1958-1959 och har för närvarande 106 lägenheter, alla upplåtna som bostadsrätt, samt nio (9) hyreslokaler.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Förråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd och ett matkällarförråd.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Gemensamhetsutrymmen

I varje fastighet finns ett barnvagnsrum och ett cykelförråd. Den gemensamma tvättstugan finns i hus 29, i den finns tre tvättmaskiner varav en är för grovtvätt. På föreningens gård finns även en boulebana.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Mark

Föreningen äger marken.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Pantsättningsavgift

Se menyn För Medlemmar – Avgifter och Hyror.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Parkering

Föreningen äger 23 stycken parkeringsplatser och till dessa är det flera års kö till i dagsläget. För aktuell månadshyra för parkering se menyn, För Medlemmar – Avgifter och Hyror. På gatorna runt om i området är det fri parkering.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Renoveringar och underhåll

Utförda historiska renoveringar och underhåll

Nedanstående tabell ger en överblick av utförda renoveringar och underhåll per år.

ÅrUtförda historiska renoveringar och underhåll
2024Förstudie dränering.
2023 – 2024Ny uteplats F29 – 31 och balkongskrotning (borttagning av lösa bitar).
2023Brandskyddsåtgärder och ny 50-årig underhållsplan.
2021Nyplantering runt nya avfallsstationer.
2020Byte av rökluckor, ny avfallshantering och renovering av skyddsrum.
2019 – 2020Spolning av avloppsstammar.
2019OVK (godkänd) och byte av torkskåp i tvättstuga.
2017 – 2018Byte av tak på samtliga fastigheter.
2014Trappa mellan Fasanvägen 27 och Ugglevägen anlagd.
2008Målning av trapphus och byte av fönsterbågar.
2007Anslutning av fjärrvärme.
2004Stamrenovering av vatten, avlopp och el.

Informationen uppdaterad: 2024-05-10

Planerade renoveringar och underhåll

Nedanstående tabell ger en överblick av kommande planerade renoveringar och underhåll per år. Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2023 och sträcker sig fram till 2072. Av praktiska skäl redovisas enbart större aktiviteter nedan.

ÅrKommande planerade renoveringar och underhåll
2024 – 2025Dränering.
2025OVK och stamspolning.
2029Energideklaration.
2029 – 2031Balkongrenovering.
2054Stambyte.
2058Stambyte och takrenovering.

Informationen uppdaterad: 2024-05-10

TV

Analogt grundutbud är gratis, ytterligare digitalt kanalutbud och tjänster mot avgift via Tele2.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Uppvärmning

Fjärrvärme.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Ägande

Juridisk person godkänns ej. Delat ägande är tillåtet med krav på minsta ägarandel om 10 procent.

*** Informationen ska kontrolleras ***

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

Överlåtelseavgift

Se menyn För Medlemmar – Avgifter och Hyror.

Informationen uppdaterad: 2023-03-06

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka