Stadgar


Gällande stadgar, registrerade vid Bolagsverket den 9 oktober 2018, för Bostadsrättsförening Skuruberg i Nacka, enligt nedan.

BRF Skuruberg i Nacka