Dataskyddsförordningen (DSF) / General Data Protection Regulation (GDPR)

Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen, mest känd som GDPR (engelska: General Data Protection Regulation), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

Det betyder också att även BRF Skuruberg behöver informera dig om vilka uppgifter som sparas vid automatisk lagring och hur dessa skyddas.

Vilken information om mig som medlem sparas?

  • Det som föreningen har lagstadgade krav att spara är lägenhetsregister och medlemsregister. Det vill säga namn, postadress, datum för tillträde, vilken lägenhet eller lokal som du disponerar, andelstal och lägenhetsyta.
  • Utöver detta så kan uppgifter om din e-postadress och telefonnummer finnas tillgängligt i den korrespondens som du haft med föreningens e-postadress.

Hur hanteras min information?

  • Enbart personuppgifter som är nödvändiga för förvaltning av föreningen, samt kontakt till medlemmar, samlas in, sparas och behandlas.
  • Personuppgifter som är nödvändiga för förvaltning av föreningen, kan komma att lämnas ut i administrativa syften t.ex. till låneinstitut.
  • Föreningen har upprättat ett biträdesavtal med vår ekonomiska förvaltare avseende GDPR. Avtalet innebär att förvaltaren får hantera personuppgifter om medlemmar i föreningen enligt gällande regler för biträdesavtal.

Om jag vill veta mer om den information föreningen sparar om mig?

  • Kontakta med styrelsen via något av följande två sätt:
    1. Medlem i föreningen – Via Nabos kundportal, vänligen se instruktion i menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter.
    2. Ej medlem i föreningen – Via formulär som återfinns längst ner på varje sida denna hemsida och har en symbol som ser ut som ett brev .
error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka