Förtroendevalda


Styrelsen

Verksamhet regleras av föreningens stadgar som grundar sig på Bostadsrättslagen. Styrelsens ledamöter väljs på föreningens årsstämma, som normalt hålls varje år i april-maj, efter förslag från valberedningen. Inom sig delar styrelsen upp roller, arbetsuppgifter och ansvarsområden. Styrelsen möts cirka en gång i månaden och går igenom ekonomi, löpande förvaltning, pågående aktiviteter eller entreprenader. Styrelsen får också ta ställning till förfrågningar från medlemmar och fattar beslut i löpande frågor som gäller föreningens skötsel. Större förändringar beslutas på årsstämman.

Kontakt med styrelsen

Kontakt med styrelsen görs via något av följande två sätt:

  1. Medlem i föreningen – Via Nabos kundportal, vänligen se instruktion i menyn För Medlemmar – Felanmälan och Kontaktuppgifter.
  2. Ej medlem i föreningen – Via formulär som återfinns längst ner på varje sida denna hemsida och har en symbol som ser ut som ett brev .
RollNamn
OrdförandeTomas Sjulander
Vice ordförandeDag Gustavsson (avgick 2023-02-06)
SekreterareJohan Vikner
KassörJonas Örn
LedamotJens Gyllving
LedamotJulia Landgren (avgick 2023-02-15)
LedamotMiriam Kronberg
HSB ledamotFredrik Näverfelt

Övriga roller och funktioner i föreningen

Nedan finner du namn på övriga roller och funktioner i föreningen.

RollNamn
BrandskyddsansvarigMiriam Kronberg
InternrevisorMarcus Lodén
ValberedningBirgitta Carlsson
ValberedningJohn Hultman
ValberedningTulle Edman (ordförande)
TvättstugetomteElisabeth Nagy
BRF Skuruberg i Nacka