Förtroendevalda


Styrelsen

Verksamhet regleras av föreningens stadgar som grundar sig på Bostadsrättslagen. Styrelsens ledamöter väljs på föreningens årsstämma, som normalt hålls varje år i april-maj, efter förslag från valberedningen. Inom sig delar styrelsen upp roller, arbetsuppgifter och ansvarsområden. Styrelsen möts cirka en gång i månaden och går igenom ekonomi, löpande förvaltning, pågående aktiviteter eller entreprenader. Styrelsen får också ta ställning till förfrågningar från medlemmar och fattar beslut i löpande frågor som gäller föreningens skötsel. Större förändringar beslutas på årsstämman.

Kontakt med styrelsen

Kontakt med styrelsen görs via något av följande två sätt:

  1. Medlem i föreningen – Via fastighetsförvaltarens kundportal, vänligen se instruktion i menyn För Medlemmar – Felanmälan, Ärende och Kontaktuppgifter.
  2. Ej medlem i föreningen – Via formulär som återfinns längst ner på varje sida denna hemsida och har en symbol som ser ut som ett brev .
RollNamn
OrdförandeMarcus Lodén
Vice ordförandeJens Gyllving
KassörJonas Örn
SekreterareFrida Janneson
LedamotTulle Edman
HSB ledamotFredrik Näverfelt

Informationen uppdaterad: 2023-08-06

Övriga roller och funktioner i föreningen

Nedan finner du namn på övriga roller och funktioner i föreningen.

RollNamn
Ansvarig för dataskyddsförordning (DSF, eng. GDPR)Marcus Lodén
Ansvarig för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)Frida Janneson
InternrevisorFrida Sylvén
ValberedningBirgitta Carlsson (ordförande)
ValberedningManni Björk
ValberedningRikke Olsen
TvättstugetomteElisabeth Nagy

Informationen uppdaterad: 2023-08-06

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka