Förtroendevalda

Navigation: Hem » Förtroendevalda


Styrelsen – skriv om nedan

Vår verksamhet regleras av föreningens stadgar som grundar sig på Bostadsrättslagen. Styrelsens ledamöter utses på föreningens årsstämma efter förslag från valberedningen. Inom sig delar styrelsen upp arbetsuppgifterna och ansvarsområden. Styrelsen har sammanträde cirka en gång i månaden, och går igenom ekonomi, löpande förvaltning och pågående arbeten eller entreprenader. Styrelsen får också ta ställning till förfrågningar från medlemmar och fattar beslut i löpande frågor som gäller föreningens skötsel. Större förändringar beslutas på årsstämman. Vilka som utgör styrelsen står på anslagstavlan i entrén. Styrelsen kan kontaktas via kontaktformulär nedan via brevlådan i styrelselokalen i 31:an.

Nuvarande styrelse består av sju ordinarie ledamöter och en HSB ledamot. Ledamöterna väljs på ordinarie årsstämman som hålls varje år i april-maj. Styrelsen möts en gång i månaden.

Kontakt med styrelsen görs via ett formulär som återfinns längst ner på varje sida och har en symbol som ser ut som ett brev. Det finns också möjlighet att nå styrelsen via styrelsens fysiska brevlåda i anslutning till styrelselokalen, nedför trappan vid hus 31.

RollNamn
OrdförandeTomas Sjulander
Vice ordförandeDag Gustavsson
SekreterareJohan Vikner
KassörJonas Örn
LedamotJens Gyllving
LedamotJulia Landgren
LedamotMiriam Kronberg
HSB ledamotFredrik Näverfelt

Övriga

xxxxxxx

RollNamn
BrandskyddsansvarigMiriam Kronberg
InternrevisorMagnus Lodén
ValberedningBirgitta Carlsson
ValberedningJohn Hultman
ValberedningTrulle Edman
TvättstugetomteElisabeth Nagy
BRF Skuruberg i Nacka