Ny leverantör av bredband till föreningen

Bakgrund

Givet den ekonomiska utvecklingen i samhället, blir det allt viktigare att aktivt se över föreningens avtal och kostnader. Under 2023 har styrelsen därför arbetat brett med flera olika aktiviteter för att sänka de löpande kostnaderna.

Hög kostnad för bredband

Vid en översyn av kostnaden för föreningens bredband kunde styrelsen konstatera en möjlig kostnadsbesparing men också andra fördelar till föreningens medlemmar som t.ex. snabbare bredbandshastighet.

Effektmål med ny leverantör av bredband

Styrelsen identifierade följande effektmål genom att upphandla ny leverantör av bredband till föreningen:

 • Kostnadsbesparing genom att förhandla fram nytt gruppavtal och därigenom stärka föreningens ekonomi.
 • Ökad kapacitet drivet av förändrade levnadsvanor med ökad andel distansarbete.
 • Tydligare gränsdragning mellan medlems utrustning och de tjänster som föreningen erbjuder som del av avgiften.

Upphandling av ny leverantör

Styrelsen definierade sex stycken urvalskriterier och påbörjade sedan upphandling av bredband med sju deltagande leverantörer. Av dessa kvalificerade sig tre leverantörer till en fördjupad dialog och kommersiell slutförhandling.

Vinnande leverantör

Styrelsen har nöjet att meddela att föreningens nya leverantör av bredband är Stockholms Stadsnät. Ett nytt avtal ger föreningen och medlemmarna följande fördelar:

 • En kostnadsreducering på en halv miljon kronor under en femårsperiod.
 • Tio (10) gånger snabbare bredband, dvs från dagens 100/100 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s.
 • Ett gruppavtal, utan lång inlåsningstid, som möjliggör snabbare anpassning till förändrade marknadsvillkor i framtiden för föreningen.
 • Frihet i val av egen utrustning efter varje medlems enskilda behov och lägenhetens beskaffenhet (det kan krävas olika typer av router för att få bra täckning).

Tidplan

Nedan tidplan beskriver viktiga datum kopplat till övergång till ny bredbandsleverantör.

 • 2023-06-16 Uppsägning av nuvarande bredbandsleverantör Telenor.
 • 2024-07-31 Sista dag för Telenors gruppanslutningsavtal och exklusivitetsperiod.
 • 2024-07-31 Tekniker på plats xxxxx, stäm av exakta tider xxxx
 • 2024-08-01 Första dag för Stockholms Stadsnät gruppanslutningsavtal.

Frågor och Svar

F.01. Behöver jag som medlem vidta någon åtgärd avseende uppsägning av nuvarande bredbandsleverantör Telenor?

S.01. Nej, gruppavtal med Telenor är uppsagt.

F.02. Jag har en router från Telenor idag, vad gör jag med den?

S.02. Telenor kommer kontakta dig avseende routern. Är den gammal och avskriven så kommer Telenor inte be dig skicka tillbaka den. Är det en nyare router kommer du få skicka tillbaka den till Telenor. Har du ytterligare frågor, kontakta Telenors kundtjänst.

F.03. Kommer jag behöva en ny router?

S.03. Vi rekommenderar alla medlemmar att uppgradera till en ny och modern router, detta oavsett om du får behålla din gamla router från Telenor. Inköp av ny router säkerställer att du som medlem kan dra fördel av högre bredbandshastighet, stöd för nya protokoll och samt bättre täckning som de flesta moderna routers erbjuder genom fler antenner för trådlöst nätverk. Givetvis varierar de tekniska specifikationerna från en router till en annan.

F.04. Köper jag som medlem min egen router?

S.04. Ja. Som medlem köper du din egen router d.v.s. du äger utrustningen i lägenheten för att kunna ta del utav det bredband som ingår i månadsavgiften.

Principen att äga sin egen utrustning kan jämföras med att ta del av de TV-kanaler som erbjuds gratis via ett gruppavtal i föreningen, men där du som medlem köpt och äger din egen TV.

F.05. Vilken router ska jag köpa?

S.05. Det står dig fritt som medlem att köpa den router som du själv önskar efter dina behov. Stockholms Stadsnät erbjuder ett antal olika routrar som de provat ut och som de lämnar support kring till dig som medlem. En översikt på dessa routrar och priser finner du enligt denna länk.

Du kan som medlem i föreningen även köpa en router i vilken välsorterad elektronikbutik som helst t.ex. Clas Ohlson, Elgiganten, Kjell & Company, Power eller Webhallen. Viktigt att notera är att Stockholms Stadsnät enbart lämnar support på de modeller av routrar som de rekommenderat på sin hemsida.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka