Nytt bredband till föreningen

Bakgrund

Givet den ekonomiska utvecklingen i samhället, blir det allt viktigare att aktivt se över föreningens avtal och kostnader. Under 2023 har styrelsen därför arbetat brett med flera olika aktiviteter för att sänka de löpande kostnaderna.

Hög kostnad för bredband

Vid en översyn av kostnaden för föreningens bredband kunde styrelsen konstatera en möjlig kostnadsbesparing men också andra fördelar till föreningens medlemmar som t.ex. snabbare bredbandshastighet.

Effektmål med ny leverantör av bredband

Styrelsen identifierade följande effektmål genom att upphandla ny leverantör av bredband till föreningen:

 • Kostnadsbesparing genom att förhandla fram nytt gruppavtal och därigenom stärka föreningens ekonomi.
 • Ökad bredbandskapacitet drivet av förändrade levnadsvanor med ökad andel distansarbete med t.ex. digitala möten.
 • Tydligare gränsdragning mellan medlems utrustning och de tjänster som föreningen erbjuder som del av avgiften.

Upphandling av ny leverantör

Styrelsen definierade sex stycken urvalskriterier och påbörjade sedan upphandling av bredband med sju deltagande leverantörer. Av dessa kvalificerade sig tre leverantörer till en fördjupad dialog och kommersiell slutförhandling.

Vinnande leverantör

Styrelsen har nöjet att meddela att föreningens nya leverantör av bredband är Stockholms Stadsnät. Ett nytt avtal ger föreningen och medlemmarna följande fördelar:

 • En kostnadsreducering på en halv miljon (500.000) kronor under en femårsperiod, jämfört med nuvarande leverantör.
 • Tio (10) gånger snabbare bredband, dvs från dagens 100/100 Mbit/s upp till 1000/1000 Mbit/s.
 • Ett gruppavtal, utan lång inlåsningstid, som möjliggör snabbare anpassning till förändrade marknadsvillkor i framtiden för föreningen.
 • Frihet i val av egen utrustning efter varje medlems enskilda behov och lägenhetens beskaffenhet (det kan krävas olika typer av router för att få bra täckning beroende på lägenhetens storlek och planlösning).

Detaljerad information och tidplan

Övergripande tidplan beskriver datum kopplat till övergång till ny bredbandsleverantör.

 • 2023-06-16 Uppsägning av nuvarande bredbandsleverantör Telenor.
 • 2024-07-31 Sista dag för Telenors gruppanslutningsavtal.
 • 2024-08-01 Första dag för Stockholms Stadsnät gruppanslutningsavtal.

All information kring föreningens projektsida (landing page) hos Stockholms Stadsnät och kontaktuppgifter till kundtjänst finner du genom denna länk (klicka på texten).

Frågor och Svar

F.01. Behöver jag som medlem vidta någon åtgärd avseende uppsägning av nuvarande bredbandsleverantör Telenor?

S.01. Nej, gruppavtal med Telenor är uppsagt av styrelsen.

F.02. Jag har en router från Telenor idag, vad gör jag med den?

S.02. Är routern gammal och ekonomiskt avskriven så kommer Telenor inte be dig skicka tillbaka den. Är det en nyare router kommer du bli kontaktad och får skicka tillbaka den till Telenor. Har du ytterligare frågor, kontakta Telenors kundtjänst.

F.03. Kommer jag behöva en ny router?

S.03. Vi rekommenderar alla medlemmar att uppgradera till en ny och modern router, detta oavsett om du får behålla din gamla router från Telenor. Inköp av ny router säkerställer att du som medlem kan dra fördel av högre bredbandshastighet, stöd för nya protokoll samt bättre täckning genom fler antenner för att ge bättre täckning för det trådlösa nätverket. Givetvis varierar de tekniska specifikationerna från en router till en annan, med det är stor skillnad i hastighet mellan att använda 5 GHz bandet jämfört med 2,4 GHz bandet.

F.04. Köper jag som medlem min egen router?

S.04. Ja. Som medlem köper du din egen router d.v.s. du äger utrustningen i lägenheten för att kunna ta del utav det bredband som ingår i månadsavgiften.

Principen att äga sin egen utrustning kan jämföras med att ta del av de TV-kanaler som erbjuds gratis via ett gruppavtal i föreningen, men där du som medlem köpt och äger din egen TV.

F.05. Vilken router ska jag köpa?

S.05. Det står dig fritt som medlem att köpa den router som du själv önskar efter dina behov. Stockholms Stadsnät erbjuder ett antal olika routrar som de provat ut och som de lämnar support kring till dig som medlem. En översikt på dessa routrar och priser finner du enligt nedan.

Länk till de routers som Stockholms Stadsnät erbjuder via sin shop och aktuella priser finner du här (klicka på texten).

För råd om vilken typ av router som kan passa dig, kontakta Stockholms Stadsnät kundtjänst. Telefonnummer etc finner du enligt länken ovan till föreningens projektsida (landing page).

Du kan som medlem i föreningen även köpa en router i vilken välsorterad elektronikbutik som helst t.ex. Clas Ohlson, Elgiganten, Kjell & Company, Power eller Webhallen. Viktigt att notera är att Stockholms Stadsnät enbart lämnar support på de modeller av routrar som de rekommenderat på sin hemsida.

F.06. Jag är inte så tekniskt kunnig och behöver hjälp för att komma igång, kan jag få det?

S.06. Ja. I samband med driftssättningen kommer tekniker finnas på plats i fyra (4) timmar för att bistå de medlemmar som behöver hjälp att komma igång. Dock måste anmälan göras i förväg för att teknikern ska kunna planera sin tid. Under avsnittet Tekniker på plats vid driftsättning, på föreningens projektsida enligt länk ovan, finns en gul knapp Anmälan tekniker på plats där anmälan kan göras.

F.07. Jag har bokat tid för att få hjälp av tekniker och fått tid bekräftad, vad kan jag få hjälp med?

S.07. Du kan få hjälp av teknikern med:

 • Inkoppling av router köpt från Stockholms Stadsnät, konfiguration av den, ansluta med rätt kablar och nätverksutrustning. Hjälp att komma igång med Wi-Fi på dator/telefon/tv. OBS! Routern måste ha beställts så den levererats med posten till medlem innan besöket, tekniker kommer ej ha med sig någon router.
 • Svarar på alla typer av frågor relaterat till bredband och Stockholms Stadsnäts tjänster.
 • Rådgivning om olika lösningar i hemmet.
 • Felsökning av bredbandsuttag vid behov, mäta kabel, kontrollerar uttag.

F.08. Vad händer vid övergången till ny leverantör?

S.08. Detaljerad information om vad som händer vid övergången finner du på föreningens projektsida hos Stockholms Stadsnät enligt länken ovan.

F.09. Jag skulle vilja flytta mitt inkommande bredbandsuttag i lägenheten, kan jag få hjälp med det?

S.09. Ja. Kontakta Stockholms Stadsnäts kundtjänst för att göra en beställning för detta uppdrag där du som medlem betalar kostnaden. Mät gärna upp hur långt du vill flytta uttaget för att få information om aktuellt pris och när arbetet kan ske. Att flytta uttag kommer ej ske i samband med driftsättning.

F.10. Är det någon skillnad mellan att använda trådlöst eller trådbundet (via kabel) bredband?

S.10. Ja. Trådbundet bredband erbjuder alltid högre hastigheter och eliminerar korta avbrott. Ett trådlöst nätverk är känsligare för lägenhetens planlösning (tjocka betongväggar mm) och placering av routern för att optimera antennernas täckning. Det finns idag dock goda möjligheter till att optimera trådlösa nätverk i hemmet genom så kallad Mesh-teknik. Det innebär förenklat att det trådlösa nätverket förlängs och förstärks.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka