Avgifter och Hyror


Nedan finns gällande avgifter och hyror inom bostadsrättsföreningen.

Avgift/HyraBeskrivningBelopp (Kr) / Procent (%)
OdlingslottHyra per år och aviseras separat från avgiften. Villkor framgår av avtal.500 kronor
PrisbasbeloppEtt prisbasbelopp, även kallat basbelopp, är ett värde som årligen fastställs av regeringen. Basbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar.

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige. Basbeloppet räknas om årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att följa inflationen, och avrundas till närmaste hundratal kronor.
Länk till aktuellt prisbasbelopp
PantsättningsavgiftNär köparen använder sin bostadsrätt som säkerhet för ett bolån behöver säkerheten registreras i föreningens lägenhetsförteckning.

I BRF Skuruberg betalar köparen en pantsättningsavgift som procent av gällande prisbasbelopp.
1%
Parkering – GrundavgiftVid nytecknande av parkeringsavtal tas en engångskostnad ut av medlem.1500 kr
Parkering – MånadshyraKostnad per månad. Indexerad årlig höjning med 2% per år.350 kr
ÖverlåtelseavgiftI samband med att en bostad byter ägare tar föreningen ta ut en avgift för administrationen, en så kallad överlåtelseavgift.

I BRF Skuruberg betalar säljaren en överlåtelseavgift som procent av gällande prisbasbelopp i samband med försäljning av bostaden.
3,5%

Informationen uppdaterad: 2023-04-12

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka