Fastigheterna i föreningen

Byggnaderna uppfördes under åren 1958-59 och BRF Skuruberg äger fastigheterna Sicklaön 243:1 (med adress Fasanvägen 27, 29, 31) och Sicklaön 244:1 (med adress Fasanvägen 30, 32, 34). I fastigheterna finns bostadsrätter om totalt 7639 kvadratmeter (kvm) och lokaler om totalt 246 kvm.

BRF Skuruberg ingår som en självständig ekonomisk förening i HSB Stockholm. Den ekonomiska föreningen BRF Skuruberg äger fastigheterna med dess lägenheter och lokaler. Lägenheterna är sedan upplåtna till medlemmarna.

error: Content is protected !!
BRF Skuruberg i Nacka